A Microsoft kedden egy olyan új segédeszköz elérhetővé válását jelentette be, aminek segítségével a fejlesztők világszerte nyomon követhetik az alkalmazásaikban bekövetkező hibákat, és segítséget kaphatnak azok okainak azonosításához. A Windows Desktop Application Program (WDAP) nevű online szolgáltatás a Windows-ba épített telemetria segítségével gyűjti az adatokat az egyes programok összeomlásairól, majd ezeket rendszerezett formában teszi elérhetővé és elemezhetővé azok készítői számára.

A WDAP-n át bármilyen .EXE formátumú program hibastatisztikáinak követésére lehetőség van, de csak akkor, ha azok digitálisan aláírva kerülnek terjesztésre a végfelhasználókhoz. Az új szolgáltatás ugyanis az aláírást használja fel a fejlesztők identitásának ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy az alkalmazások adataihoz csak ténylegesen azok készítői férhessenek hozzá.

Az új eszközzel nyomon lehet követni alkalmazásaink összeomlási gyakoriságát és eloszlását - sőt, részleteket is le lehet kérdezniAz új eszközzel nyomon lehet követni alkalmazásaink összeomlási gyakoriságát és eloszlását - sőt, részleteket is le lehet kérdezni

Az összeomlásokkal kapcsolatban azok száma mellett, időbeli és földrajzi eloszlása is lekérdezhető - sőt, az egyes összeomlások esetén készített stack trace-ek, illetve környezeti állapotleírók letöltésére is lehetőség van. Ezek mind segíthetnek a fejlesztőknek a programhibák okainak feltárásában, és ezen keresztül végső soron azok potenciális kijavításában is.

Az új Windows Desktop Application Program használatára itt lehet feliratkozni.