Anagramma - FileI/O - Haskell

Címkék
Anagramma - FileI/O - Haskell
2009-04-25T12:35:38+02:00
2009-04-27T20:47:39+02:00
2022-07-31T04:40:28+02:00
Lenry
SZTE - kötprog, Haskellben...
sajnos a fájlírás, olvasás nem fér a gyakorlatok anyagába, az meg nem nagyon elég, amit össze tudok guglizni... mindegy

a feladat, anagrammák keresése egy szótár fájlban
egyelőre itt tartok


import Data.List groupon f x y = f x == f y main = do f <- readFile "./in.txt" let szo = lines f sor = groupBy (groupon fst) . sort $ zip (map sort szo) szo maxsor = maximum $ map length sor mapM_ (print . map snd) . filter ((==maxsor).length) $ sor writeFile "./out.txt" f

ennek is nagy részét gugliztam, de most ez sem fontos
a lényeg, hogy ez működik, de az eredményt a terminálba írja, nem pedig a fájlba... a fájlba az in.txt változatlan tartalma kerül, mert ugye az van f-be töltve... mit kellene f helyére írnom?

előre is köszi
Mutasd a teljes hozzászólást!

Címkék
abcd