XCOPY paraméterezése

Címkék
XCOPY paraméterezése
2008-12-09T20:24:17+01:00
2014-02-13T20:52:53+01:00
2022-10-15T22:46:38+02:00
Zolee_BB
Sziasztok!

Egy egyszerű bat fájlt szeretnék cyinálni amiben egy xcopy fügvényt szeretnék megfelelően paraméterezni ami nem egészen sikerül!

Jelenleg így néz ki:
xcopy C:\AppServ \\10.0.0.8\wbackup\AppServ /e

az első kérdése hogy célként könyvtárat vagy fájlt jelöltem meg. Könyvtárat.
Második kérdése hogy felülírja e a már ottlévőt!
MINDIG.

Ezt hogy kell úgy paraméterezni, hogy teljesne autómata legyen? :(
Mutasd a teljes hozzászólást!
Fájlok és könyvtárfák másolása. XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]...] forrás A másolni kívánt fájl(ok). cél Az új fájlok helye és/vagy neve. /A Csak az Archiválandó attribútummal rendelkező fájlok másolása, az attribútum módosítása nélkül. /M Csak az archiválandó attribútummal rendelkező fájlok másolása, az attribútum kikapcsolásával. /D:h-n-é A megadott dátumnak megfelelő napon vagy az után módosított fájlok másolása. Ha nincs dátum megadva, csak azon fájlok másolása, amelyeknél a forrás időpontja újabb a cél időpontjánál. /EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]... Karakterláncokat tartalmazó fájlok listája. A fájlokon belül minden egyes karakterláncnak külön sorban kell szerepelnie. Ha a karakterláncok bármelyike egyezik a másolandó fájl abszolút elérési útjának bármelyik részével, a fájlt a program kizárja a másolásból. Az \obj\ vagy .obj karakterlánc megadásakor például az obj könyvtár alatt található összes fájl vagy az összes obj kiterjesztésű fájl ki lesz zárva. /P Kérdés megjelenítése minden egyes célfájl létrehozása előtt. /S Az összes könyvtár és alkönyvtár másolása az üresek kivételével. /E Könyvtárak és alkönyvtárak másolása, az üresekkel együtt. Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására használható. /V Minden egyes új fájl ellenőrzése. /W Billentyű lenyomását kérő üzenet megjelenítése a másolás előtt. /C Másolás folytatása hiba esetén is. /I Több fájl másolásakor, ha a cél nem létezik, a program feltételezi, hogy a cél könyvtár. /Q A fájlnevek megjelenítésének mellőzése másolás közben. /F A forrás- és célfájlok teljes nevének megjelenítése másolás közben. /L A másolt fájlok nevének megjelenítése. /G Titkosított fájlok másolásának engedélyezése titkosítást nem támogató célhelyre. /H Rejtett és rendszerfájlok másolása. /R Írásvédett fájlok felülírása. /T A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok átmásolása nélkül. Nem tartalmazza az üres könyvtárakat és alkönyvtárakat. A /T /E kapcsolók együttes használatának hatására a program az üres könyvtárakat és alkönyvtárakat is létrehozza. /U Csak a célhelyen is meglévő fájlok másolása. /K Attribútumok másolása. A szokásos Xcopy visszaállítja az írásvédett attribútumokat. /N Másolás a létrehozott rövid nevekkel. /O A fájltulajdonosokra és a hozzáférés-szabályozási listára vonatkozó adatok másolása. /X Fájlnaplózási beállítások másolása (a /O kapcsolót feltételezi). /Y A meglévő célfájlok felülírásának megerősítését kérő üzenetek letiltása. /-Y A meglévő célfájlok felülírásának megerősítését kérő üzenetek megjelenítése. /Z Hálózati fájlok másolása újraindítható módban. A /Y kapcsoló a COPYCMD környezeti változóban előre beállítható. Ez a /-Y kapcsolóval kapcsolható ki a parancssorban.

ld. forrás, cél /Y
Mutasd a teljes hozzászólást!

Címkék
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd