Google Drive excel file letöltése
2022-04-15T17:41:39+02:00
2022-04-15T22:42:26+02:00
2022-08-12T08:30:31+02:00
serferi
Sziasztok!

Google Drive-ról szeretnék letölteni egy nyílvános megosztású excel fájlt. A kód letölti a fájlt, de megnyitáskor az excel nem tudja megnyitni.

Hibaüzenet: Az excel nem tudja megnyitni a fájlt, mivel érvénytelen a fájl kiterjesztése vagy a formátuma.
Mi lehet a probléma?
Option Explicit
 
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As LongPtr, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As LongPtr, ByVal lpfnCB As LongPtr) As LongPtr
#Else
    Private Declare PtrSafe Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownLoadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
#End If
 
Function downloadFile(ByVal FileURL As String, ByVal FilePath As String) As Boolean
        
    Const ProcName As String = "downloadFile"
    On Error GoTo clearError
    
    URLDownloadToFile 0, FileURL, FilePath, 0, 0
    downloadFile = True
 
ProcExit:
    Exit Function
clearError:
    Debug.Print "'" & ProcName & "': Unexpected Error!" & vbLf & "    " & "Run-time error '" & Err.Number & "':" & vbLf & "        " & Err.Description
    Resume ProcExit
End Function
 
Sub downloadGoogleDrive()
   
    Const FilePath As String = "C:\MyDownloads\Ezaz.xlsx"
    
    Dim Url As String: Url = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UpgOY688rlUrQncgDNyxZARWp3h8sOKz/edit?usp=sharing&ouid=117967428535453980984&rtpof=true&sd=true"
    
    Dim wasDownloaded As Boolean
    wasDownloaded = downloadFile(Url, FilePath)
    If wasDownloaded Then
        MsgBox "Success"
    Else
        MsgBox "Fail"
    End If
 
End Sub

Üdv:
Feri
Mutasd a teljes hozzászólást!
Nézd meg a Google Drive-on a böngésző DevTools-ával, hogy a File -> Download -> Microsoft Excel menüpont milyen URI címre indít request-et:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UpgOY688rlUrQncgDNyxZARWp3h8sOKz/export?format=xlsx&id=1UpgOY688rlUrQncgDNyxZARWp3h8sOKz
Mutasd a teljes hozzászólást!

abcd