Objektum nem méreteződik vissza - Visual Studio WinForms
2019-06-10T23:25:16+02:00
2019-06-11T13:00:05+02:00
2022-08-11T13:05:30+02:00
MysteryKe
Sziasztok!

Csináltam RichTextBox-ot és egy hozzátartozó sorzámozót. Azt szeretném elérni, hogy ha az ablakot mérezetem, akkor vele együtt nőjjön széltében és hosszában a richtextbox is. Az Anchor-ját átállítottam "Top,Bottom,Left,Right"-ra. Ezután, ha lefuttatom és az ablakot felméretezem, akkor megnő vele együtt a richtextbox is, viszont vissza már nem tud méreteződni és ezért az ablak sem. Mi lehet erre a jó megoldás? A sorszámoszlopos richtextbox Anchor-ja "Top,Bottom,Left".
Mutasd a teljes hozzászólást!
Csatolt állomány
Az AutoSize property a form-on miért van bekapcsolva?

Próbáld meg kikapcsolni!
Mutasd a teljes hozzászólást!

 • Futás közbeni kép.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
  Csatolt állomány
 • Helló!

  Ennek működnie kéne.

  Ossz meg egy minimum kódot, amivel reprodukálni lehet a problémát!
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Ez a Form1.Designer.cs fájl, ha ebben van használható információ.

  namespace Test { partial class Form1 { /// <summary> /// Required designer variable. /// </summary> private System.ComponentModel.IContainer components = null; /// <summary> /// Clean up any resources being used. /// </summary> /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param> protected override void Dispose(bool disposing) { if (disposing && (components != null)) { components.Dispose(); } base.Dispose(disposing); } #region Windows Form Designer generated code /// <summary> /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// </summary> private void InitializeComponent() { System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1)); this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip(); this.fileToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); this.toolStrip1 = new System.Windows.Forms.ToolStrip(); this.toolStripButton1 = new System.Windows.Forms.ToolStripButton(); this.toolStripButton2 = new System.Windows.Forms.ToolStripButton(); this.toolStripButton3 = new System.Windows.Forms.ToolStripButton(); this.LineNumberTextBox = new System.Windows.Forms.RichTextBox(); this.statusStrip1 = new System.Windows.Forms.StatusStrip(); this.richTextBox1 = new System.Windows.Forms.RichTextBox(); this.menuStrip1.SuspendLayout(); this.toolStrip1.SuspendLayout(); this.SuspendLayout(); // // menuStrip1 // this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] { this.fileToolStripMenuItem}); this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); this.menuStrip1.Name = "menuStrip1"; this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(616, 24); this.menuStrip1.TabIndex = 1; this.menuStrip1.Text = "menuStrip1"; // // fileToolStripMenuItem // this.fileToolStripMenuItem.Name = "fileToolStripMenuItem"; this.fileToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(37, 20); this.fileToolStripMenuItem.Text = "File"; // // toolStrip1 // this.toolStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] { this.toolStripButton1, this.toolStripButton2, this.toolStripButton3}); this.toolStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 24); this.toolStrip1.Name = "toolStrip1"; this.toolStrip1.Size = new System.Drawing.Size(616, 25); this.toolStrip1.TabIndex = 2; this.toolStrip1.Text = "toolStrip1"; // // toolStripButton1 // this.toolStripButton1.DisplayStyle = System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.Image; this.toolStripButton1.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("toolStripButton1.Image"))); this.toolStripButton1.ImageTransparentColor = System.Drawing.Color.Magenta; this.toolStripButton1.Name = "toolStripButton1"; this.toolStripButton1.Size = new System.Drawing.Size(23, 22); this.toolStripButton1.Text = "toolStripButton1"; // // toolStripButton2 // this.toolStripButton2.DisplayStyle = System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.Image; this.toolStripButton2.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("toolStripButton2.Image"))); this.toolStripButton2.ImageTransparentColor = System.Drawing.Color.Magenta; this.toolStripButton2.Name = "toolStripButton2"; this.toolStripButton2.Size = new System.Drawing.Size(23, 22); this.toolStripButton2.Text = "toolStripButton2"; // // toolStripButton3 // this.toolStripButton3.DisplayStyle = System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.Image; this.toolStripButton3.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("toolStripButton3.Image"))); this.toolStripButton3.ImageTransparentColor = System.Drawing.Color.Magenta; this.toolStripButton3.Name = "toolStripButton3"; this.toolStripButton3.Size = new System.Drawing.Size(23, 22); this.toolStripButton3.Text = "toolStripButton3"; this.toolStripButton3.Click += new System.EventHandler(this.ToolStripButton3_Click); // // LineNumberTextBox // this.LineNumberTextBox.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left))); this.LineNumberTextBox.BackColor = System.Drawing.Color.Silver; this.LineNumberTextBox.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None; this.LineNumberTextBox.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Arrow; this.LineNumberTextBox.ForeColor = System.Drawing.Color.White; this.LineNumberTextBox.Location = new System.Drawing.Point(0, 52); this.LineNumberTextBox.Name = "LineNumberTextBox"; this.LineNumberTextBox.ReadOnly = true; this.LineNumberTextBox.ScrollBars = System.Windows.Forms.RichTextBoxScrollBars.None; this.LineNumberTextBox.Size = new System.Drawing.Size(28, 379); this.LineNumberTextBox.TabIndex = 4; this.LineNumberTextBox.Text = ""; this.LineNumberTextBox.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.LineNumberTextBox_MouseDown); // // statusStrip1 // this.statusStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 447); this.statusStrip1.Name = "statusStrip1"; this.statusStrip1.Size = new System.Drawing.Size(616, 22); this.statusStrip1.TabIndex = 5; this.statusStrip1.Text = "statusStrip1"; // // richTextBox1 // this.richTextBox1.AcceptsTab = true; this.richTextBox1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right))); this.richTextBox1.BackColor = System.Drawing.Color.White; this.richTextBox1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None; this.richTextBox1.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.IBeam; this.richTextBox1.ForeColor = System.Drawing.Color.Black; this.richTextBox1.Location = new System.Drawing.Point(30, 52); this.richTextBox1.Name = "richTextBox1"; this.richTextBox1.Size = new System.Drawing.Size(562, 379); this.richTextBox1.TabIndex = 4; this.richTextBox1.Text = ""; this.richTextBox1.WordWrap = false; this.richTextBox1.SelectionChanged += new System.EventHandler(this.richTextBox1_SelectionChanged); this.richTextBox1.VScroll += new System.EventHandler(this.richTextBox1_VScroll); this.richTextBox1.FontChanged += new System.EventHandler(this.richTextBox1_FontChanged); this.richTextBox1.TextChanged += new System.EventHandler(this.richTextBox1_TextChanged); // // Form1 // this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.AutoSize = true; this.ClientSize = new System.Drawing.Size(616, 469); this.Controls.Add(this.richTextBox1); this.Controls.Add(this.LineNumberTextBox); this.Controls.Add(this.statusStrip1); this.Controls.Add(this.toolStrip1); this.Controls.Add(this.menuStrip1); this.Name = "Form1"; this.Text = "Form1"; this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load); this.Resize += new System.EventHandler(this.Form1_Resize); this.menuStrip1.ResumeLayout(false); this.menuStrip1.PerformLayout(); this.toolStrip1.ResumeLayout(false); this.toolStrip1.PerformLayout(); this.ResumeLayout(false); this.PerformLayout(); } #endregion private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1; private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem fileToolStripMenuItem; private System.Windows.Forms.ToolStrip toolStrip1; private System.Windows.Forms.ToolStripButton toolStripButton1; private System.Windows.Forms.ToolStripButton toolStripButton2; private System.Windows.Forms.ToolStripButton toolStripButton3; private System.Windows.Forms.RichTextBox LineNumberTextBox; private System.Windows.Forms.StatusStrip statusStrip1; private System.Windows.Forms.RichTextBox richTextBox1; } }
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Esetleg megpróbálhatnád a Dock tulajdponságot Fill-re állítani.

  Bár ennek az Anchor-ral is működnie kellene...

  W.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Köszi, de egy működő példára gondoltam, valahogy így.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
  Csatolt állomány
 • Már értem mi a gondja.

  Kiraktam a designer kódját egy form1-be és futtattam.

  És valóban. Nagyobbra tudja méretezni a formot egérrel, de hiába próbálja egérrel visszaméretezni nem lehet. Mintha a MinimumSize folyamatos állítódna az átméretezett form-nak megvfelelően...

  W.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Van egy getWidth() és egy AddLineNumbers(), melyek a richTextBox1 különböző eseményeire hívódnak meg. Lehetséges, hogy ez kavar be?


  public int getWidth()
  {
  int w = 25;
  // get total lines of richTextBox1
  int line = richTextBox1.Lines.Length;


  if (line <= 99)
  {
  w = 20 + (int)richTextBox1.Font.Size;
  }
  else if (line <= 999)
  {
  w = 30 + (int)richTextBox1.Font.Size;
  }
  else
  {
  w = 50 + (int)richTextBox1.Font.Size;
  }


  return w;
  }


  public void AddLineNumbers()
  {
  // create & set Point pt to (0,0)
  Point pt = new Point(0, 0);
  // get First Index & First Line from richTextBox1
  int First_Index = richTextBox1.GetCharIndexFromPosition(pt);
  int First_Line = richTextBox1.GetLineFromCharIndex(First_Index);
  // set X & Y coordinates of Point pt to ClientRectangle Width & Height respectively
  pt.X = ClientRectangle.Width;
  pt.Y = ClientRectangle.Height;
  // get Last Index & Last Line from richTextBox1
  int Last_Index = richTextBox1.GetCharIndexFromPosition(pt);
  int Last_Line = richTextBox1.GetLineFromCharIndex(Last_Index);
  // set Center alignment to LineNumberTextBox
  LineNumberTextBox.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
  // set LineNumberTextBox text to null & width to getWidth() function value
  LineNumberTextBox.Text = "";
  LineNumberTextBox.Width = getWidth();
  // now add each line number to LineNumberTextBox upto last line
  for (int i = First_Line; i <= Last_Line + 2; i++)
  {
  LineNumberTextBox.Text += i + 1 + "\n";
  }
  }


  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  LineNumberTextBox.Font = richTextBox1.Font;
  richTextBox1.Select();
  AddLineNumbers();
  }  private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
  {
  AddLineNumbers();
  }  private void richTextBox1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  Point pt = richTextBox1.GetPositionFromCharIndex(richTextBox1.SelectionStart);
  if (pt.X == 1)
  {
  AddLineNumbers();
  }
  }
  private void richTextBox1_VScroll(object sender, EventArgs e)
  {
  LineNumberTextBox.Text = "";
  AddLineNumbers();
  LineNumberTextBox.Invalidate();
  }

  private void richTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) { if (richTextBox1.Text == "") { AddLineNumbers(); } } private void richTextBox1_FontChanged(object sender, EventArgs e) { LineNumberTextBox.Font = richTextBox1.Font; richTextBox1.Select(); AddLineNumbers(); } private void LineNumberTextBox_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { richTextBox1.Select(); LineNumberTextBox.DeselectAll(); }
  Mutasd a teljes hozzászólást!
  Csatolt állomány
 • Az a baj, hogy ha Fill-re állítom a Dock-ot, akkor kitakarja a tőle balra lévő sorszámoszlopot.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Az AutoSize property a form-on miért van bekapcsolva?

  Próbáld meg kikapcsolni!
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Köszönöm, úgy látszik, hogy ez volt a bibi :)
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Document Outline-ban tudod állítani a control-ok sorrendjét így a kitakarást is át lehet hidalni.

  Én a következőt csinálnám:

  1. Csinálnék egy fő panelt (pnlMain) ami Dock = Fill
  2. pnlMain-re raknám a sorszámozós richtext-et (rtNum) Dock = Left
  3. pnlMain-re raknám a szerkesztőt richtext-et (rtEditor) Dock = Fill

  Összedobtam egy példát. Lásd csatolmány (Form1.zip).

  W.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
  Csatolt állomány
 • Köszönöm szépen, délután-estefelé megnézem. 
  Több, mint 10 évvel ezelőtt foglalkoztam utoljára .NET-el C#-al és Visual Studio-val (Visual C# 2005), de emlékeim szerint akkor nem kellett alkalmaznom paneleket, ezért igazából nemtudtam pontosan, hogy hogyan is kell használni őket. Anchort most először néztem meg, hogy hogyan kell használni :)
  A napokban feltelepítettem a VS 2019-et. Meglepett, hogy mennyire lomha lett :D
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Lomha????

  Váááhááhááháá:D

  És akkor még nem láttál mindent!:D
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Pontosabban fogalmazok. ***i lassú :D Komolyan, egy virtualboxban hamarabb felbootoltatok egy windows-t, minthogy ezt az egyszerű formot buildelje :D
  Mutasd a teljes hozzászólást!
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd