Szóbeli tételek, szoftverfejlesztés

Ez a téma lezárásra került a moderátor által. A lezárás oka: Ne már! :(
Szóbeli tételek, szoftverfejlesztés
2016-12-08T14:06:26+01:00
2016-12-08T14:24:46+01:00
2022-10-15T22:31:36+02:00
*deleted_50817581
Sziasztok ezekhez a tételekhez szeretnék segítséget kérni, aki tud az írjon.
Elég rövid időm van a kidolgozàsra.
Mielőtt valaki azt írná ,hogy honnan tudom.... Fent van a neten is....


1. Egy kis vegyesbolt vezetője felkéri, hogy készítsen egy számítógépes programot,
amely a bolt raktárkészletét tartja nyilván. Határozza meg a fejlesztendő szoftver
funkcionális és minőségi követelményeit, valamint az alkalmazás szerkezeti felépítését!
– Mutassa be a programtervezés folyamatát!
– Nevezze meg és jellemezze a tervezés során készítendő dokumentumokat!
– Határozza meg a fejlesztendő szoftver funkcionális követelményeit!
– Határozza meg a fejlesztendő szoftver minőségi követelményeit!

2 Egy desktop ügyviteli szoftver tesztelését kell megvalósítani. Készítse el a tesztelési
tervet, tegyen javaslatot a tesztelési környezet kialakítására!
– Definiálja a tesztelés fogalmát és jellemzőit!
– Határozza meg a szükséges teszttípusokat!
– Határozza meg a tesztelés szintjeit!
– Jellemezze a tesztelési módszereket!
– Definiáljon egy teljes tesztelési környezetet!

3. Egy játékszoftver fejlesztésén több programozó dolgozik. Feladata, hogy a
projektben résztvevők számára kialakítsa a közös fejlesztési környezetet, valamint
gondoskodjon az egyes programváltozatok és frissítések elkészítéséről.
– Határozza meg a közös fejlesztés során jelentkező problémákat!
– Ismertesse a verziókezelő rendszerek főbb jellemzőit!
– Határozza meg – egy tetszőlegesen választott verziókezelő rendszerre alapozva – a
programozók számára a közös munkafolyamatokat és szabályokat!
– Jellemezze a szoftverek életciklusát!
– Ismertesse egy programfrissítés készítésének módját!


4. Egy webalapú szoftvert többfelhasználós működésre kell kialakítani. Tervezze meg
a webalapú szoftver többfelhasználós működését, definiálja a működéshez szükséges
komponenseket, és alakítsa ki a szükséges biztonsági megoldásokat!
– Ismertesse a webalapú rendszerek felhasználókezelési megoldásait és jellemzőit!
– Ismertesse a jelszókezelésre és tárolásra vonatkozó alapelveket!
– Mutasson be - egy webalapú szoftver esetében - egy teljes körű felhasználókezelési
megoldást!
– Ismertesse a leggyakoribb felhasználói fiókok elleni támadási módszereket, és tegyen
javaslatot az ellenük való védekezésre!


5. Egy grafikus, több platformon (desktop, web, mobil) is használható kártyajáték
programot kell készíteni. Tegyen javaslatot a programozási nyelv és a fejlesztési
környezet kiválasztására!
– Tegyen javaslatot a feladathoz megfelelő programozási nyelv kiválasztására!
– Hasonlítsa össze a választott programozási nyelvet más nyelvekkel, és indokolja
választásának előnyeit!
– Határozza meg a többplatformú alkalmazásfejlesztés kritikus pontjait és korlátait!
– Válasszon ki egy fejlesztési környezetet és indokolja döntését!6. Egy áruház klimatizálási rendszeréből 10 másodpercenként érkeznek - az egyes
helyiségek hőmérsékletét jelző - monitoradatok egy adatbázisba. A megfigyelt helyiségek
(beérkező adatok) száma 300 darab. Tegyen javaslatot az adatok rögzítéséhez szükséges
adatbázis és alkalmazás felépítésére!
– Tervezze meg a rendszer működéséhez szükséges architektúrát!
– Tervezze meg az adatok tárolásához szükséges adatbázis felépítését!
– Határozza meg az adatok tárolásához szükséges tárterületet!
– Tervezze meg az adatok rögzítéséhez szükséges alkalmazást!
– Határozza meg a rendszer működése során jelentkező kritikus pontokat, hibákat és
javasoljon megoldásokat!7. Egy utazási iroda online (webalapú) utazásfoglalási rendszert üzemeltet. A
klasszikus MVC alkalmazás a cég szerverén fut. Egy sikeres reklámkampány
következtében a rendszer felhasználóinak száma 100-szorosára, csúcsidőszakban (pl.
ünnepek, nyári hónapok) pedig akár 10000-szeresére is emelkedik. Feladata, hogy az
alkalmazás átalakítása nélkül biztosítsa a megnövelt terhelés költséghatékony
kiszolgálását.
– Ismertesse a többfeladatos, többfelhasználós rendszerek működését!
– Definiálja a klasszikus MCV-alkalmazás felépítését, és térjen ki a skálázhatósági
kérdésekre!
– Jellemezze a virtualizációs szoftverek tulajdonságait!
– Definiálja a robosztus alkalmazások jellemzőit!
– Definiálja a csúcsterhelés fogalmát, és magyarázza el ennek költségoldali vonzatát!
– Tervezzen rendszerarchitektúrát a vázolt probléma megoldására!


8. Egy alkalmazás naplófájlja az egyes eseményeket sorvégejellel, az eseményen belüli
adatokat „;” jellel választja el. Egy eseményhez az alábbi adatok tartoznak: időpont,
felhasználó, számítógép IP-címe, eseményüzenet. Feladata egy olyan hordozható
(portable) alkalmazás készítése, amely a naplófájlban képes különböző adatok alapján
eseménybejegyzéseket keresni.
– Ismertesse a hordozható (portable) alkalmazások jellemzőit és korlátait!
– Tervezze meg az alkalmazás működését!
– Optimalizálja a kereséseket kétféle szempont szerint: végrehajtási idő, illetve
memóriafoglalás!
A tételhez segédeszköz


9. Egy közepes méretű vállalat komplex vállalatirányítási rendszert használ. A
különböző jelentésekhez, riportokhoz paraméterezhető lekérdezések állnak
rendelkezésre. Feladata egy olyan alkalmazás elkészítése, amely a lekérdezésekből,
kapott adatokból kisméretű, védett és hiteles (aláírt) jelentéseket (dokumentumokat)
készít!
– Ismertesse egy dokumentum (pl. PDF, DOC) előállításának (generálásának) lépéseit!
– Mutassa be, hogyan csökkentené a dokumentum méretét!
– Mondja el, hogyan biztosítaná a dokumentum sérthetetlenségét!
– Beszéljen arról, hogyan valósítaná meg a dokumentum hitelességét!
– Ismertesse, hogyan valósítaná meg a dokumentum illetéktelenek általi elolvasásának
védelmét!10. Egy táblajáték program tesztelését kell elvégezni. Feladata, hogy a béta állapotú
szoftverben hibákat tárjon fel.
– Tegyen javaslatot egy teljes körű tesztelési tervre!
– Határozza a „jó teszteset” kritériumait!
– Tegyen javaslatot a tesztelési dokumentum formájára és felépítésére!
– Ismertesse egy hibakezelő rendszer működését!11. Egy autóalkatrész-üzlet raktárkészletét nyilvántartó programot kell fejleszteni.
Határozza meg az alkalmazás szerkezeti felépítését!
– Nevezze meg és jellemezze a tervezés során készítendő dokumentumokat!
– Tegyen javaslatot a szoftver futtatási környezetére (platform)!
– Tegyen javaslatot a szoftverarchitektúra kialakítására!
– Mutasson rá az alkalmazás kritikus pontjaira!

12. Egy kisáruház részére számlázó programot kell kifejleszteni. Feladata, hogy
elkészítse a szoftverfejlesztésre vonatkozó árajánlatot és vállalkozói szerződést.
– Határozza meg a költségkalkuláció elemeit!
– Ismertesse egy szoftverfejlesztési árajánlat tartalmi és formai elemeire vonatkozó
legfontosabb jellemzőket!
– Mutassa be egy vállalkozói szerződés tartalmi és formai elemeire vonatkozó
legfontosabb jellemzőket!
– Ismertesse egy szoftverfejlesztésre vonatkozó vállalkozói szerződés speciális tartalmi
elemeit!


13. Egy raktárkezelő program fejlesztése során olyan riportgeneráló modult kell
készíteni, amely különféle formátumú fájlokba (PDF, DOC, ODF, XLS, XML, GIF,
PNG, JPG, ZIP, RAR) állítja elő a jelentéseket. Feladata, hogy készítsen elemzést a
feladathoz szükséges komponensek és formátumok szerzői jogi helyzetével
kapcsolatban.
– Ismertesse az egyes formátumok felhasználásával kapcsolatos szerzői jogokat!
– Mutassa be a külső szoftverkomponensek beépíthetőségével kapcsolatos jogi
lehetőségeket, korlátokat!
– Ismertesse a külső szoftverkomponensek beépíthetőségével kapcsolatos felhasználási
feltételeket üzleti célú alkalmazások esetében!


14. Egy vállalati hibabejelentő szoftverhez felhasználói dokumentációt kell elkészíteni.
Tegyen javaslatot a szoftver felhasználóit támogató rendszer elemeire és kialakításuk
módjára!
– Ismertesse a felhasználói dokumentumok jellemzőit!
– Sorolja fel, hogy milyen tartalmi elemeket kell egy felhasználói dokumentumnak
tartalmaznia!
– Tegyen javaslatot a szoftver felhasználóit támogató további lehetőségekre (pl. e-
learning, screencast, stb.)!
15. Egy elektronikai szakáruház raktárkezelő szoftverét kell kifejleszteni. Feladata,
hogy tervezze meg a szoftver adatbázisának felépítését!
– Ismertesse az adatbázis-tervezés alapfogalmait!
– Mondja el az adatmodellezés alapfogalmait!
– Vázolja fel a raktárkezelő program főbb adatbázis-szerkezeti elemeit!


16. Egy banki szoftverben az átutalások kezelését kell megvalósítani. Végezzen
elemzést az adatbázis-műveletek során jelentkező hibák és hatékonysági kérdések
kezelésének lehetőségeiről!
– Ismertesse az adatbázis-konzisztencia fogalmát és megsértésének módjait!
– Mondja el a tranzakció fogalmát, védelmi szintjeit és használatának módját!
– Tegyen javaslatot az adatbázis-műveletek hatékonyságának növelésére!


17. Egy vállalat információs rendszerében érzékeny adatokat tárolnak, így fokozott
támadásveszélynek van kitéve. Tegyen javaslatot a hálózati környezetben dolgozó
kliensgépek védelmére!
– Ismertesse a kliensgépekre leselkedő informatikai veszélyeket!
– Javasoljon védekezési módszereket a rosszindulatú programok ellen!
– Mondja el a biztonságos böngészés módszereit!
– Javasoljon eszközöket a fokozott védelem megvalósítására!18. Egy webalapú információs rendszer védelmét kell megvalósítani. Tegyen javaslatot
a szervereket érő támadások kivédésére!
– Ismertesse a szerverek elleni támadások módjait és jellemzőt!
– Tegyen javaslatot a szerverek védelmét biztosító eszközökre!
– Ismertesse a tűzfalak típusait és feladatait!


19. Egy Microsoft Windows operációs rendszerre készült játékprogramot kell más
platformra (pl. LINUX) átültetni. Készítsen egy megvalósíthatósági tanulmányt a
feladat végrehajtásáról!
– Hasonlítsa össze a két operációs rendszer fontosabb jellemzőit a megvalósíthatóság
szempontjából!
– Sorolja fel a feladat során jelentkező nehézségeket az egyes alrendszerek szempontjából
(pl. grafikus alrendszer, rendszerhívások stb.)!
– Sorolja fel, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehetséges - a kód jelentős újraírása
nélkül - a feladatot megoldani!20. Egy TCP/IP alapú hálózatbiztonsági szoftver fejlesztését kell elvégezni. Feladata,
egy olyan szoftvermodul elkészítése, amely az egyes hálózati csomagok információit
elemzi.
– Ismertesse a hálózati címzés jellemzőit!
– Mutassa be egy hálózati csomag felépítését és jellemzőit!
– Beszéljen egy hálózati csomag útjáról a forrásállomástól a célállomásig!
Mutasd a teljes hozzászólást!

Ez a téma lezárásra került a moderátor által. A lezárás oka: Ne már! :(
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd