Excel makró segítségével nyomtatás pdf-be.

Excel makró segítségével nyomtatás pdf-be.
2010-11-23T18:53:20+01:00
2010-11-24T07:45:22+01:00
2022-11-19T23:20:43+01:00
dellfanboy
excel 2003-at és pdf creatort használok (pdfforge) .
van egy excel dokumentumom 50 munkalappal.
ezt az 50 munkalapot szeretném 50kül pdf-be kinyomtatni /lementeni hogy a pdf file neve az adott munkalap neve legyen + hozzá a mai dátum( 20101123).a munkalapokon csak az első oldalt akarom kinyomtatni (pl mellékszámításokat nem) azt már megoldottam hogy a munkalapokon az első nyomtatási oldalra kerüljenek azok az adatok amik nekem kellenek.
találtam egy makrót a neten de ez nekem vhogy nem akar szuperálni:
Sub PrintToPDF_MultiSheet_Early()

Dim pdfjob As PDFCreator.clsPDFCreator
Dim sPDFName As String
Dim sPDFPath As String
Dim lSheet As Long

Set pdfjob = New PDFCreator.clsPDFCreator
sPDFPath = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator

If pdfjob.cStart("/NoProcessingAtStartup") = False Then
MsgBox "Can't initialize PDFCreator.", vbCritical + _
vbOKOnly, "PrtPDFCreator"
Exit Sub
End If

For lSheet = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
'Check if worksheet is empty and skip if so
If Not IsEmpty(ActiveSheet.UsedRange) Then
With pdfjob
'/// Change the output file name here! ///
sPDFName = "testPDF" & Sheets(lSheet).Name & ".pdf"
.cOption("UseAutosave") = 1
.cOption("UseAutosaveDirectory") = 1
.cOption("AutosaveDirectory") = sPDFPath
.cOption("AutosaveFilename") = sPDFName
.cOption("AutosaveFormat") = 0 ' 0 = PDF
.cClearCache
End With

'Print the document to PDF
Worksheets(lSheet).PrintOut copies:=1, ActivePrinter:=" PDFCreator"

'Wait until the print job has entered the print queue
Do Until pdfjob.cCountOfPrintjobs = 1
DoEvents
Loop
pdfjob.cPrinterStop = False

'Wait until PDF creator is finished then release the objects
Do Until pdfjob.cCountOfPrintjobs = 0
DoEvents
Loop
End If
Next lSheet
pdfjob.cClose
Set pdfjob = Nothing
End Sub
hol lehet a hiba? ?makrófelvevővel is probálkoztam de valahogy nem látja amit a pdf creatorral csinálok.(pl beirom a file nevét h mivé mentse el)
Mutasd a teljes hozzászólást!

Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd