Dataset fill() után üres record-ok jelennek meg

Dataset fill() után üres record-ok jelennek meg
2010-10-28T22:57:18+02:00
2010-10-29T15:45:51+02:00
2022-11-19T15:55:48+01:00
Irvine
Kérem segítsetek.

A következő kód beolvas egy *.csv fájlt, majd betölti egy dataset-be az adatokat.
A dataset-hez hozzá is adódnak az új rekordok, de teljessen üresek.

A kód test céllal egy combobox listaelemeinek is felveszi a beolvasott adatokat, ez a része működik is.

private void ImportButton_Click(object sender, EventArgs e) { this.phone_Database_DataSet.EnforceConstraints = false; System.Data.DataRowView Excel_DataRow; string filename = "C:\\All.csv"; FileInfo file = new FileInfo(filename); using (OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\"" + file.DirectoryName + "\"; Extended Properties='text;HDR=Yes;FMT=Delimited(,)';")) { using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(string.Format("SELECT * FROM [{0}]", file.Name), con)) { con.Open(); // Using a DataReader to process the data using (OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { this.textBox1.Text = reader[0].ToString(); this.comboBox1.Items.Add(reader[0].ToString()); // Process the current reader entry... } } // Using a DataTable to process the data using (OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(cmd)) { //foreach (DataRow row in tbl.Rows) //{ // // Process the current row... //} adp.Fill(this.phone_Database_DataSet.Tables[0]); this.phone_Database_DataSet.AcceptChanges(); this.dataGridView1.EndEdit(); this.dataGridView1.Refresh(); //this.Excell_Input_BindingSource.AddNew(); } } } #endregion

Miért üresek az új rekordok?

Köszi
Mutasd a teljes hozzászólást!
Bocsi, tényleg figyelmetlen voltam( 2x is).
Sajnos, a csv-t kihagytam.
Találtam egy - tán egyszerűbb - megoldást.
Building a Simple CSV Parser in C#
Egyszerű file-ként kezeli az input-ot, s az eredményt is megtekintheted.

If you would like a full Visual Studio Solution for this tutorial, one can be found here.
Vagyis a here-re kattintva le is töltheted a példát (RAR-ban tömörítve).
A behelyetesítés már nem lesz nehéz..
Mutasd a teljes hozzászólást!

Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd