Delphi adatbázis kezelés
2002-07-23T11:41:33+02:00
2002-07-25T07:45:20+02:00
2022-07-19T05:57:28+02:00
 • Ez a forráskód! Szerinted ezzel mi lehet még a baj?

  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Db, ApoDSet, DBTables, ExtCtrls, DBCtrls, Jpeg;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  DataSource1: TDataSource;
  Button1: TButton;
  Table1: TTable;
  Table1VKOD: TStringField;
  Table1KEP: TBlobField;
  DBImage1: TDBImage;
  DBNavigator1: TDBNavigator;
  DBText1: TDBText;
  Label1: TLabel;
  Button2: TButton;
  kepe: TTable;
  DataSource2: TDataSource;
  kepeVKOD: TStringField;
  kepeKEPE: TBlobField;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.DFM}

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  i,j : integer;

  begin
  for i:=1 to 3 do
  begin
  kepe.append;
  kepeKEPE.loadfromfile(inttostr(i)+'.jpg');
  kepe.Post;
  end;
  end;

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
  dbimage1.Picture.SaveToFile('co.bmp');
  end;

  end.


  Az ab típusa: dbase for windows
  A képe mező pedig binary típusú.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • A forráshoz tedd hozzá a jpeg.dcu-t, mert így nem tudta kezelni a képet, és azzal volt baja! (Esetleg próbálj meg Bitmap-et beletenni!)

  PP
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Igen, így már könyebb volt, de JPEG-et így sem tudtam betenni az ab-ba. "Bitmap Image Is Not Valid" hibaüzenetet kaptam!
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Csinálj egy adatbázist, amiben van blob típusú mező, mert ebbe lehet csak képet tenni!

  A táblát tedd fel a formra, tegyél hozzá browse-t, navigátor gombokat, és tegyél fel egy gombot, aminek a megnyomásával bele tudod majd tenni a képet a blob mezőbe.
  Felteheted a TDBImage komponenst is, hogy lásd a képet a mezőben!

  A gomb megnyomásakor a kód ez legyen:

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  // A képet válasszuk ki, amit be akarunk illeszteni!
  if OpenDialog1.Execute then
  begin
  // Amennyiben nincs még rekord a táblában, szúrjunk be egyet!
  if Table1.RecordCount=0 then
  Table1.Append;
  // Nincs edit üzemmód, indítsuk el!
  if not (Table1.State in [dsEdit,dsInsert]) then
  Table1.Edit;
  // Olvassuk be a képet a Table1Blob mezőbe (ebben lesz a kép!)
  Table1Blob.LoadFromFile(Dialog1.FileName);
  // Postoljuk le az eredményt, hogy megmaradjon!
  Table1.Post;
  end;
  end;

  Remélem most érthetőbb volt!

  PP
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • PP!

  Kössz a segítségét, de letudnád írni egy konkrét példán keresztül, mert ahogy én csináltam,úgy nem rakta bele az ab-ba.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Szia!

  Az adatbázisba tegyél BLOB mezőt, a TBlobField kompoensen keresztül tehetsz ebbe a mezőbe képet, szerintem JPG-t is!
  A TBlobField-nek a LoadFromFile metódusával lehet berakni a mezőbe a képet!

  PP
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Helló mindenkinek!

  Egy kis segítség kellene ahoz, hogy hogyan tudok delphiben adatbázisba JPEG formátumú képet tárolni. Nagyon fontos lenne. Help please!
  Mutasd a teljes hozzászólást!
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd