Külön, dedikált alapítványt kapott a JavaScript

Külön, dedikált alapítványt kapott a JavaScript
2016-10-18T10:52:43+02:00
2016-10-26T21:52:15+02:00
2022-10-20T04:15:39+02:00
 • És az AngularJs nem fog beletartozni ebbe a körbe? Vagy félreértem a dolgot? Hisz a jQuery is "csak" egy könyvtár. Mert én személy szerint jobban megkedveltem az AngularJs-t. És bár tudom, hogy Google gyermek és nem is pont ugyan azokat tudja mint a jQuery, de mióta Sass+AngularJs kombinációval dolgozok, nem is kellett használnom, hacsak nem a Bootstrap komponenseit akartam beépíteni.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Fogadd már el azt a tényt, hogy a magyar ökoszisztéma régóta mindig is egyet jelentett.
  Azért kezdtünk vitázni, hogy ezt mindenki megértse végre, és lehetőleg figyeljünk erre a sajátosságra oda, tehát ne tulajdonítsunk olyan jelentést neki, amivel eddig sem bírt. Nagyon zavaró.

  Sting által fent használt 'ekoszisztéma' alkalmas a tartalmi elkülönítésre. Elég korrekten leírta az érveit. Tökéletesen érthető, egyértelmű levezetés, és válasz is egyben a korábbi  gondolataidra.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Te nyilvánvalóan abban a tévedésben vagy, hogy az "ekoszisztéma" valamiféle speciális, csak a programozási nyelveket érintő fogalom

  Téves következtetés. Mert azt eddig is tudtam, hogy nem csak programozási nyelvekkel kapcsolatban emlegetik az ecosystem kifejezést, hanem más dolgokkal is. Emellett magát a definíciót sem tudtam volna megadni és elmagyarázni annyira részletekbe menően, mint tetted. Sőt azt sem tudtam, hogy az angol nyelv etimológiája szerint az véletlen-e, hogy az economy és az ecology csak véletlenül kezdődik-e azonosan, vagy van benne szándákosság. De utánanéztem és kiderült, hogy mindkettő az oikosz görög szóból ered és ennek a szónak a jelentései: otthon, környezet, ügyintézés, kezelés. Valamint azt is találtam még két definíciót is.

  1. eco- (combining form)1. eco-
  a combining form representing ecology, in the formation of compounds ( ecosystem; ecotype); also with the more general sense “environment,” “nature,” “natural habitat” ( ecocide; ecolaw; ecopolitics).

  2. ecosystem noun
  any system or network of interconnecting and interacting parts, as in a business: The success of Apple’s ecosystem depends on hardware/software integration.
  Manufacturers, retailers, and customers are all part of the automotive industry’s ecosystem.

  Ezek alapján tartom amit írtam, vagyis azt, hogy az interpreterek, a nyelvi specifikációk, könyvtárak, keretrendszerek, csomagkezelők, stb. mind részei egy rendszernek, hálózatnak, amik egymással kapcsolatban, interakcióban állnak.
  Ezek a kapcsolatok, sőt a rendszer elemei nem szükségszerűen heterogének, ezért elfogadom, hogy a gazdasági mozgatórugókat is a rendszer részeinek tekinted és ezeknek a rendszer többi részeivel való kapcsolatait is értelmezni lehet. Tehát az én nézőpontom egyszerűen túl szűk volt, mert a gazdasági tényezőket nem vettem hozzá a rendszer elemeihez, mondván azok annyira eltérnek pl. egy JIT fordítótól, hogy nem lehetnek részei egy rendszernek. De most már látom, hogy ha úgy értelmezzük ezt a definíciót, hogy még a rendszer elemei is akármennyire heterogének lehetnek, akkor igenis lehetnek részei.

  A magyarításhoz viszont egy pár új gondolat.

  Van egy szavunk, az ökonómia, jelentése gazdaság, gazdaságosság, takarákosság. Amit korábban írtál, így helyesbíteném.

  A magyarban az "ökoszisztéma" szavunk formailag úgy és annyira hasonlatos az "ökonómia" szavunkhoz, mint ahogy az angolban az "ecosystem" hasonlatos az "economy" szóhoz. Ebből eredően az "öko-" előtag és az "ökoszisztéma" rendszer ugyanazzal a kettős jelentéssel bír, amivel az angolban az "eco-" és az "ecosystem".

  A magyarban az öko- előtag, valamint ebből eredendően az ökoszisztéma nem csak kizárólag biológiai rendszert*,**,*** jelent és bír az angol "ecosystem" - az említett alaki sajátosságaiból eredő - plusz jelentéstartalmával. Azzal, hogy az "eco-" előtag, illetve az "ecosystem" szó - ahogy már írták mások - az "economy"-ra és az "ecology"-ra utalhatnak.

  *: GINOP-2.1.5-15 - Innovációs ökoszisztéma
  **: Lexmark intelligens MFP-ökoszisztéma
  ***: Bővül a mobil ökoszisztéma

  Ezek után használhatnók az ökoszisztéma szót is az "ekoszisztéma" alternatívájaként, mert ahogy megmutattam (amennyiben az elfogadható), ugyanazt a képzetet kelti és magában foglalja ugyanazt a jelentéstartalmat, mint amiről itt ténylegesen szó van, mióta elmagyaráztad.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Az Általad idézett wiki szócikk nem programozási nyelvekkel és azok gazdaságosságával foglalkozik.

  Az állításod úgy helyes: nem csak azzal. Mert, hogy a programozási nyelvek, platformok köré épülő ekoszisztéma is egy gazdasági ekoszisztéma. Éppen ezt magyarázom.

  Te nyilvánvalóan abban a tévedésben vagy, hogy az "ekoszisztéma" valamiféle speciális, csak a programozási nyelveket érintő fogalom - de erről szó sincs. Sőt, ezt a szót még a mi szakmánkon belül is sokkal gyakrabban használják inkább platformok, mint programozási nyelvek kapcsán.

  Pl. C ekoszisztémáról, Basic ekoszisztémáról vagy Pascal ekoszisztémáról nem nagyon szokás beszélni, míg iOS ekoszisztémáról, Android ekoszisztémáról vagy .NET ekoszisztémáról viszont igen. Egyébként nem véletlenül, mert hogy ti. a nyelv sokkal kevésbé meghatározó jellemzője és sokkal kevésbé természetes korlátja termékek, szolgáltatások és gazdasági entitások együttműködésének - tehát egy ekoszisztémának -, mint egy-egy platform.

  Adott példában is a JavaScript is teljesen nyilvánvalóan mint platform, és nem mint csak programozási nyelv értendő. De pl. a Java ekoszisztéma esetében sem elsődlegesen a programozási nyelvet, hanem a platformot értik a "Java" alatt.

  Tényleg értelmetlen. Szerencsére én nem is beszéltem biológiáról és élővilágról szó szerinti értelmezésben

  De beszéltél. De aminél is fontosabb, hogy azt mondtad, hogy inkább az élővilághoz van köze, mint valamiféle gazdasághoz. Ami abszolút nem igaz, illetve pont fordítva igaz. Ti. hogy pl. a JavaScript ekoszisztémának, az iOS ekoszisztémának vagy a Windows ekoszisztémának az ég egy adta világon semmi köze nincs az élővilághoz.

  Azt elfogadom, hogy Szerinted nagyon gyakran nem csak ezt jelenti az XYZ ecosystem
  angol kifejezés (ahol Xyz egy tetszőleges programozási nyelv lehet),

  Mint mondtam, a dolognak semmi köze a programozási nyelvekhez. XYZ szó szerint akármi lehet. Az egész dolog nem erről szól, hanem arról, hogy a gazdasági entitások és termékek hogyan szerveződnek és rendeződnek egy adott technológia, platform vagy akár igény feladat, igény köré, egymást részben kiegészítő, segítő, és egymástól függő módon.

  Ha valaki rákeres arra, hogy "JavaScript ecosystem", csupa olyan oldalt talál, amik arról szólnak, hogy mik a nyelv felhasználási területei, frameworkjei, csomagkezelői, egyéb fejlesztőeszközei , mik a kapcsolódó technológiák, stb. Arról nem, hogy miért gazdaságos, mert az külön lapra tartozik.

  Nem érted. Ahogy már mondtam: az ekoszisztéma szerveződési alapját képezik a gazdaságossági megfontolások - nem pedig a fogalom jelentése vagy tartalma ez. A fogalom maga az adott eszköz, platform, piac, probléma, stb. köré szerveződő termékek, szolgáltatások és az ezeket biztosító gazdasági entitások (illetve tágabb értelemben gazdasági folyamatok) összességét képezi. Amik pont azért alkotnak egy ekoszisztémát, illetve azért jelöljük ekként őket, mert nem egymástól független monolitikus és önjáró valamik, hanem olyanok, amik függenek egymástól, és együtt fejlődnek egymással.

  Az ekoszisztéma szervezési alapja az a racionális gazdasági felismerés, hogy nem érdemes minden cégnek a saját monolitikus és egyedi megoldását kínálnia mindenre (részben azért, mert nem lenne képes rá, illetve csak nagyon drágán, részben meg azért, mert akkor a többiekkel történő öncélú versenyre fecsérelné el az erőforrásai jelentős részét), hanem ehelyett érdemesebb a teljes megoldásnak csak egy jól meghatározott, kis szeletkéjét szállítania. Ami azonban így függ a többi szereplő hasonlóan piaci szeletkéjétől (amik maguk is szintén hasonló módon viszontfüggenek). És ezek együtt alkotnak egy nagy, átfogó és együtt mozgó, fejlődő rendszert - az ekoszisztémát.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Ez eleve cáfolja a későbbi kijelentésed (hogy ti. itt biológiai rendszerekről lenne szó).

  Ilyet eleve nem állítottam. Azt állítottam, hogy a biológiai rendszerek analógiájáról és nem szó szerinti értelmezésről.

  Az Általad idézett wiki szócikk nem programozási nyelvekkel és azok gazdaságosságával  foglalkozik.

  Biológiáról és élővilágról itt nyilván teljesen értelmetlen beszélni, hiszen az ekoszisztémának sem a tagjai, sem a folyamatai nem biológiaiak.

  Tényleg értelmetlen. Szerencsére én nem is beszéltem biológiáról és élővilágról szó szerinti értelmezésben, csak annak analógiájáról. Még idézőjelbe is tettem, hogy erre felhívjam a figyelmet.

  Azt elfogadom, hogy Szerinted nagyon gyakran nem csak ezt jelenti az XYZ ecosystem
  angol kifejezés (ahol Xyz egy tetszőleges programozási nyelv lehet), hanem a hozzátartozó gazdaságossági és gazdasági megfontolásokat is bele kell érteni. De nem értek egyet vele.

  Ha valaki rákeres arra, hogy "JavaScript ecosystem", csupa olyan oldalt talál, amik arról szólnak, hogy mik a nyelv felhasználási területei, frameworkjei, csomagkezelői, egyéb fejlesztőeszközei , mik a kapcsolódó technológiák, stb. Arról nem, hogy miért gazdaságos, mert az külön lapra tartozik.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Sokáig olyan se volt, hogy bájt, fájl vagy fitnesz (amik szintén mind angol szavak fonetikus átiratai). Aztán lettek, mert hogy egyszerűen nem volt olyan magyar szó, ami képes lett volna jelentéstartalmuk kifejezésére - függetlenül attól, hogy szó szerinti magyar fordításuk létezett. Az ekoszisztéma utóbbiaktól szerint csak annyiban különbözik, hogy még túl új szó, és nem volt ideje meghonosodni.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Szerintem is rossz a magyar fordítás, mert az economy magyar megfelelője az ökonómia lenne, de az ökoszisztéma meg az ökológiából jön, de nagyon hasonló jelentéssel használják.

  De a cikk nyilván fordítás, csak jelzem, olyan szó még nincs a magyarban, hogy "ekoszisztéma". Bár tőlem aztán belerakhatjuk.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Az ökoszisztémát éppen a biológiai jelentésének analógiájaként használják a programozási nyelvekkel kapcsolatban.

  Egyrészt még az angolban sem a programozási nyelvekkel, hanem üzleti-gazdasági folyamatokkal, rendszerekkel kapcsolatban használják. Ez eleve cáfolja a későbbi kijelentésed (hogy ti. itt biológiai rendszerekről lenne szó).

  Másrészt ugyan igaz, hogy szemantikai szempontból a szó használata a biológiai rendszerekhez történő hasonlóságon alapuló párhuzamból ered (ti. abból, hogy mint a biológiai ökoszisztémákban, ezekben a gazdasági ekoszisztémákban is egymást kiegészítve, egymásra építve, szerves egységben, valamint egymással együtt fejlődve működnek az egyes entitások, aktorok) - viszont a magyarban nem rendelkezik azzal az alaki sajátossággal és az ebből eredő jelentősbeli kettősséggel, mint angolban.

  A magyarban ugyanis az "ökoszisztéma" szavunk formailag nem hasonlatos úgy és annyira a "gazdaság" szavunkhoz, mint ahogy az angolban az "ecosystem" hasonlatos az "economy" szóhoz. Ebből eredően az "öko-" előtag és az "ökoszisztéma" rendszer sem bír azzal a kettős jelentéssel, amivel az angolban az "eco-" és az "ecosystem" viszont igen.

  A magyarban az öko- előtag, valamint ebből eredően az ökoszisztéma kizárólag biológiai rendszert jelent, és nem bír az angol "ecosystem" - az említett alaki sajátosságaiból eredő - plusz jelentéstartalmával. Azzal, hogy az "eco-" előtag, illetve az "ecosystem" szó - ahogy már írták mások - az "economy"-ra és az "ecology"-ra is utalhatnak.

  Éppen ezért használom tudatosan mindig az "ekoszisztéma" szót az "ökoszisztéma" helyett. Mert utóbbi egyszerűen magyarban nem azt a képzetet kelti és nem foglalja magában azt a jelentéstartalmat, mint amiről itt ténylegesen szó van.

  Valóban, a Javascript "ecosystem"-jének tényleg semmi köze a gazdasághoz és az üzleti értelemben vett gazdálkodási rendszerhez, csak az élővilághoz. Az "élővilág" itt a JS körül felsorakoztatott többi technológiát, nyelvet, szoftvert, protokollokat, stb. és a köztük lévő kapcsolatokat jelenti.

  Dehogy. A JavaScript ekoszisztéma és minden más ekoszisztéma esetében is azok összetartó és mozgató erejét gazdasági és gazdaságossági megfontolások képezik. Biológiáról és élővilágról itt nyilván teljesen értelmetlen beszélni, hiszen az ekoszisztémának sem a tagjai, sem a folyamatai nem biológiaiak.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Azért kezdtem bele ebbe a párbeszédbe, mert úgy vélem, hogy a magyar nyelvű IT-cikkek többségében valójában egy adott cég, vagy szervezet termékének, szolgáltatásának kifejtése közben kerül elő az ökoszisztéma szó, márpedig ezekben a kontextusokban bizony egy gazdasági rendszerről van szűkebb értelemben szó. Szinte az összes telefonos cikkben ebben az értelemben jelentkezik a kifejezés.

  Értem, hogy az angolra hivatkozol, és a cikkek többsége is angol nyelvű szövegek fordításai. Azonban véleményem szerint a magyar szövegben megjelenő ökoszisztéma hibás fordításnak minősül, az ökológiai rendszer téves analógia, miközben erre az ekonómia (economy) pontos tartalmat hordoz.

  Tehát értem amit írsz, de úgy vélem, ez tévedés. Bele erőltetünk egy tiszta tartalmat hordozó kifejezésbe egy olyat amely nem oda való, amelyre léteznek önálló szakkifejezések.

  Szerintem az angolban használt ecosystem-nek nem feltétlenül helyes fordítása az ökoszisztéma a gazdasági (informatikai) témájú cikkeknél. Merthogy az angolban ez eredhet az economy és az ecology kifejezésekből is.

  Amúgy érdemes lenne erről megkérdezni másokat is. Ez a szóhasználat bizony engem régóta zavar, vállalom is érte akár a GN dehonesztáló megjelölést is, de talán van erre a kérdésre egzakt válasz is. Szóval nem téged kívánlak mindenáron meggyőzni, de valóban problémásnak látom ezt a szóhasználatot.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Szóval inkább legyen olyan, hogy ekoszisztéma.

  És ha lenne, mit kellene érteni alatta?

  Az ökoszisztémát éppen a biológiai jelentésének analógiájaként használják a programozási nyelvekkel kapcsolatban. Valóban, a Javascript "ecosystem"-jének tényleg semmi köze a gazdasághoz és az üzleti értelemben vett gazdálkodási rendszerhez, csak az élővilághoz. Az "élővilág" itt a JS körül felsorakoztatott többi technológiát, nyelvet, szoftvert, protokollokat, stb. és a köztük lévő kapcsolatokat jelenti.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Valóban, az angolban ecology és az economy írásban közel állnak egymáshoz. Azonban ez egy magyar nyelvű cikk. A magyar ökoszisztéma szavunk viszont egyértelmű jelentéssel bír és annak semmi köze a gazdasághoz és az üzleti értelemben vett gazdálkodási rendszerhez, csak az élővilághoz. Szóval inkább legyen olyan, hogy ekoszisztéma. :)
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Az angol "ecosystem" megfelelője magyarul "ökoszisztéma". Nincs olyan hogy ekoszisztéma.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Külön hálás vagyok a szerzőnek, hogy ő kivételes módon nem keveri az ökológiát az ekonómiával, mint annyi más informatikai témában megszólaló "újságíró".
  Látod, te is megszoktad már.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • ökoszisztéma lesz az
  Mutasd a teljes hozzászólást!
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd