Tartalom megjelenítése és mentése nem működik
2013-11-28T10:33:19+01:00
2013-11-28T12:13:23+01:00
2022-07-19T02:52:26+02:00
 • Szerkesztő csak notepad++ lehetett, az pedig eddigi tapasztalatim alapján nem csinál ilyet, de a megoldásod bevált. Köszönöm
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Szerintem valaki beleszerkesztett a php fájlba és a szerkesztő rosszul mentette - hasonlóval már találkoztam ott azt hiszem a linuxus \r -rel volt tördelve a fájl amit lecserélt/törölt a szerkesztőm így minden 1 sorba került.

  Csatolok egy újra tördelt backup.php-t - előzőről csinálj egy biztonsági mentést majd cseréld le erre és úgy próbáld.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
  Csatolt állomány
 • így van már vagy 5 éve, eddig működött
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Tetszik ez az egy soros php kódkatyvasz. Szerinted ezt valaki visszatördeli majd?
  Ha meg nincs betördelve az eredeti fileban sem, akkor máris megvan a hiba oka! (Feltéve, hogy nincs egyéb hiba a kódban.)
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Weboldalunkon nem tölt be az oldal, helyette csak fehér kép, forráskód üres, a template TPL formátum
  BACKUP.PHP
  <?phpfunction pclZipRemoveFile($p_event, &$p_header) { if ($p_header['status'] == 'ok') { @unlink($p_header['filename']); }}function outputProgress($percent) { echo ('<table><tr><td><img src="images/ajax-loader.gif" /></td><td>A folyamat m&eacute;g tart (' . $percent . '%), k&eacute;rem tov&aacute;bbi t&uuml;relm&eacute;t...</td></tr></table>');}if (getParam("finished", false) !== false) { if (array_key_exists("finishedjob", $_SESSION)) { echo ($_SESSION['finishedjob']); } else { echo ('0'); } $db->Close(); die;} // Fájl törlése// -----------------------------------------------------------------------------if (($fn = getParam("del", false)) !== false) { $fn = safeUploadFilename($fn); // ne tudjunk kimászni minden egyéb könyvtárba... if (($fn != "") && (file_exists("upload/backup/$fn"))) { @unlink ("upload/backup/" . $fn); } locationTo ("admin.php?mod=backup");}// -----------------------------------------------------------------------------// Fájl elkészítése// -----------------------------------------------------------------------------if (($fn = getParam("dobackup", false)) !== false) { $_SESSION['finishedjob'] = '0'; $res = $db->Execute ("SELECT p.*, c.title AS prodcattitle FROM product AS p LEFT JOIN productcategory AS c ON p.category=c.id ORDER BY p.id"); if (($res) && ($res->RecordCount() != 0)) { if (!array_key_exists('currentrecord', $_SESSION)) { $rowIndex = 0; $zipFn = date("YmdHis") . '.zip'; } else { $rowIndex = (int)$_SESSION['currentrecord']; $zipFn = $_SESSION['zipfn']; } $_SESSION['zipfn'] = $zipFn; $archive = new PclZip('upload/backup/' . $zipFn); $res->Move($rowIndex); $startTime = time(); $addToArchive = array(); $htmlToArchive = array(); while ($row = $res->FetchRow()) { $rowIndex++; foreach (array("image", "image2", "image3", "image4") as $k => $imgColumn) { if (($row[$imgColumn] != '') && (file_exists("upload/product/" . $row[$imgColumn]))) { $extTmp = explode('.' , $row[$imgColumn]); $ext = '.' . $extTmp[sizeof($extTmp)-1]; //$imageFilename = ($k + 1) . "-" . $row['orderid'] . $ext; $imageFilename = $row['id'] . '-' . ($k + 1) . $ext; copy ("upload/product/" . $row[$imgColumn], "upload/backup/tmp/" . $imageFilename); $addToArchive[] = "upload/backup/tmp/" . $imageFilename; } } $F = fopen("upload/backup/tmp/" . $row['id'] . ".html", "w"); fputs ($F, $row['content']); fclose ($F); //file_put_contents ("upload/backup/tmp/" . $row['id'] . ".html", $row['content']); $htmlToArchive[] = "upload/backup/tmp/" . $row['id'] . ".html"; $_SESSION['currentrecord'] = $rowIndex; if (((time() - $startTime) > 18) || (sizeof($addToArchive) > 300)) { $v_list = $archive->add(implode(',', $addToArchive), PCLZIP_OPT_REMOVE_PATH, 'upload/backup/tmp', PCLZIP_OPT_ADD_PATH, 'images', PCLZIP_CB_POST_ADD, 'pclZipRemoveFile'); $v_list = $archive->add(implode(',', $htmlToArchive), PCLZIP_OPT_REMOVE_PATH, 'upload/backup/tmp', PCLZIP_OPT_ADD_PATH, 'html', PCLZIP_CB_POST_ADD, 'pclZipRemoveFile'); //echo ('<meta http-equiv="refresh" content="1;url=admin.php?mod=backup&dobackup=1" />'); outputProgress (round(100*($rowIndex/$res->RecordCount()))); //locationTo ('admin.php?mod=backup&dobackup=1'); $db->Close(); die; } } } if (sizeof($addToArchive) != 0) { $v_list = $archive->add(implode(',', $addToArchive), PCLZIP_OPT_REMOVE_PATH, 'upload/backup/tmp', PCLZIP_OPT_ADD_PATH, 'images', PCLZIP_CB_POST_ADD, 'pclZipRemoveFile'); } require_once "inc/writexls/class.writeexcel_workbook.inc.php"; require_once "inc/writexls/class.writeexcel_worksheet.inc.php"; $xlsFilename = 'upload/backup/tmp/' . str_replace('.zip', '.xls', $_SESSION['zipfn']); $workbook = &new writeexcel_workbook($xlsFilename); $worksheet = &$workbook->addworksheet(); $res->Move(0); $rowIndex = 1; $colIndex = 0; $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Azonosító'); $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Termék név'); $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Publikus'); //$worksheet->write(0, $colIndex++, 'Megvásárolható'); $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Kategória'); $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Kategória azonosító'); $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Ár'); $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Ár nagyker'); $worksheet->write(0, $colIndex++, 'Rendelési azonosító'); while ($row = $res->FetchRow()) { $colIndex = 0; $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['id']); $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['title']); $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['public']=='1'?'Igen':'Nem'); //$worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['canbuy']=='1'?'Igen':'Nem'); $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['prodcattitle']); $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['category']); $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['price1']); $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['price2']); $worksheet->write($rowIndex, $colIndex++, $row['orderid']); $rowIndex++; } $workbook->close(); $v_list = $archive->add($xlsFilename, PCLZIP_OPT_REMOVE_PATH, 'upload/backup/tmp', PCLZIP_OPT_ADD_PATH, '', PCLZIP_CB_POST_ADD, 'pclZipRemoveFile'); //file_put_contents("upload/backup/" . date("YmdHis") . ".zip", "klfdsfsfds"); unset ($_SESSION['currentrecord']); unset ($_SESSION['zipfn']); $_SESSION['finishedjob'] = '1'; outputProgress (99); //locationTo ('admin.php?mod=backup&cr=1'); $db->Close(); die; }// -----------------------------------------------------------------------------// Meglevo fájlok lekérése// -----------------------------------------------------------------------------$files = array();$DH = opendir('upload/backup');while ($f = readdir($DH)) { if (($f == ".") || ($f == "..") || ($f == "tmp")) { continue; } else if (!is_dir($f)) { if (strpos($f, '.tmp') !== false) { unlink ('upload/backup/' . $f); } if (strpos($f, '.zip') === false) { continue; } $files[] = array("filename" => $f, "mod" => date("Y-m-d H:i:s", filemtime("upload/backup/".$f)), "size" => formatFileSize(filesize("upload/backup/".$f)) ); }}closedir ($DH);$tpl->assign("files", $files);// ----------------------------------------------------------------------------- if (getParam("cr", false) !== false) { $tpl->assign ("cr", 1); $DH = opendir('upload/backup/tmp'); while ($f = readdir($DH)) { if (($f == ".") || ($f == "..")) { continue; } else if (!is_dir($f)) { @unlink ("upload/backup/tmp/$f"); } } closedir ($DH); } $tpl->display ("admin.backup.tpl");unset ($_SESSION['currentrecord']);unset ($_SESSION['zipfn']);?>

  ADMIN.BACKUP.TPL

  {include file='admin.header.tpl'} {if $cr} <p> <b>A biztonsági másolat elkészült!</b> </p> <br /> {/if} <h2>Termék mentések</h3> <h3>Eddig elkészült mentések</h3> <br /> <center> <form action="{$formaction}" method="post" id="form" enctype="multipart/form-data"> {if sizeof($files)!=0} <table> <tr> <th>Fájlnév</th> <th>Méret</th> <th>Dátum</th> <th>&nbsp;</th> <th>&nbsp;</th> </tr> {foreach from=$files item=row name=main key=key} {assign var='tdClass' value='odd'} {if $smarty.foreach.main.index%2==0}{assign var='tdClass' value='even'}{/if} <tr> <td class="{$tdClass}">{$row.filename}</td> <td class="{$tdClass}">{$row.size}</td> <td class="{$tdClass}">{$row.mod}</td> <td class="{$tdClass}"><a href="upload/backup/{$row.filename}" target="_blank" class="admin-button" style="text-decoration: none;">Letöltés</a></td> <td class="{$tdClass}"><input type="button" name="deletor-{$key}" value="Törlés" onclick="javascript: {literal}if (confirm('Biztos, hogy törölni akarja ez a fájlt?')) { document.location='admin.php?mod=backup&del={/literal}{$row.filename}{literal}'; }{/literal}" class="admin-button greyButton" /></td> </tr> {/foreach} </table> {else} <center>Még nem készült mentés!</center> {/if} <br /> </center> <h3>Új mentés készítése</h3> <center> <input id="dobackup" type="button" name="dobackup" value="Mentés most" class="admin-button greyButton" onclick="javascript: return showpw();" /> <div id="pwdiv" style="display: none;"> A mentés megkezdődött...<br /> <iframe frameborder="0" id="pwif"></iframe> </div> </form> <script type="text/javascript"> function showpw() { if (!confirm('A fájl létrehozása a termékek számától és a szerver teljesítményétől függően akár percekig is eltarthat. Kérem, hogy a folyamat megkezdése után ne navigáljon el böngészőjével visszajelzés érkezéséig. Valóban el akarja most indítani a mentési folyamatot?')) { return false; } document.getElementById('dobackup').style.display = 'none'; document.getElementById('pwdiv').style.display = 'block'; document.getElementById('pwif').src = 'admin.php?mod=backup&dobackup=1'; setTimeout("reloadAndCheck()",25000); return false; } function reloadAndCheck() { new Ajax.Request('admin.php?mod=backup&finished=query', { method:'get', onSuccess: function(transport){ var response = transport.responseText || "0"; if (response == '1') { document.location='admin.php?mod=backup&cr=1'; } else { document.getElementById('pwif').src = 'admin.php?mod=backup&dobackup=1'; setTimeout("reloadAndCheck()",25000); } &nbs
  Mutasd a teljes hozzászólást!
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd