Apache VirtualHost
2012-08-22T08:26:44+02:00
2012-08-22T08:26:45+02:00
2022-07-23T22:32:24+02:00
 • Helyi hálózaton már évek óta használom ezt a fájlt:

  /etc/apache2/sites-available/localhost:

  1. <VirtualHost *:80> 2. 3. ServerName localhost 4. ServerAlias *.localhost 5. DocumentRoot /var/www/localhost/ 6. AddDefaultCharset UTF-8 7. AddCharset ISO-8859-2 .iso8859-2 .latin2 .cen 8. ErrorLog /var/log/apache2/localhost/.error 9. CustomLog /var/log/apache2/localhost/.access combined 10. HostnameLookups Off 11. UseCanonicalName Off 12. ServerSignature Off 13. IndexIgnore * 14. 15. <Directory "/var/www/localhost/"> 16. 17. Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 18. AllowOverride All 19. Order allow,deny 20. Allow from all 21. 22. </Directory> 23. 24. </VirtualHost>

  Kérdéseim:

  1. Ha csak UTF-8 karakterkészletre van szükségem, akkor a 7. sor elhagyható?
  2. A 9. sorban miért van szükség a
  combined
  kulcsszóra?
  3. A 10. sorban található parancs mire való?
  4. A 11. sorban található parancs mire való?
  5. A 12. sorban található parancs mire való?
  6. A 17. sorban található parancs mire való?
  7. A 18. sorban található parancs mire való?
  8. A 19. sorban található parancs mire való?
  9. A 20. sorban található parancs mire való?

  Nem sürgős, de akinek van ideje megválaszolni egy-egy kérdést annak előre is köszönöm a segítséget.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
Ez a téma lezárásra került a moderátor által. A lezárás oka: �zemeltet�si k�rd�seket a PCF�rum t�rsoldalon kell feltenni! Mellesleg az �sszes k�rd�sre megtal�lod a v�laszt az apache manu�lj�ban.
abcd