Kattintgató program írása
2012-01-22T11:20:35+01:00
2012-01-25T17:04:12+01:00
2022-07-24T06:42:42+02:00
 • Sziasztok!

  A téma azt hiszem véget ért.
  Találtam egy honlapot, forráskóddal, magyarázattal. Összeraktam, írtam alá vezérlést, és kattint rendesen.
  Most írom meg köré a programot, természetesen megírom, ha van probléma és azt is, hogy működik-e.

  Honlap: Creating a Simple Autoclicker - CodeProject
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Nah már tudom, miért nem szerettem ezt a megoldást:

  "MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x02;" ...


  Amit Mindig kidobott:

  A(z) "clickerforms!clickerforms.Form1::mouse_event" PInvoke függvény hívása kiegyensúlyozatlanná tette a vermet. Ennek oka az lehet, hogy a felügyelt PInvoke aláírás nem egyezik a nem felügyelt cél aláírásával. Ellenőrizze, hogy a hívási konvenció és a PInvoke aláírás paraméterei egyeznek-e a cél nem felügyelt aláírásával.

  Ezt már próbáltam sok programban. =/ (Rátettem egy nyomógombra, 5 sec-es delay-el)

  Más lehetőséget ismertek, vagy ezt a hibát tudjuk kezelni?
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Ha jól emlékszem a mouse_event-re azt írják, hogy Depreciated és az input.dwType = INPUT_MOUSE -t javasolják helyette. A vicc az, hogy amíg az újabb INPUT_MOUSE egy-két újb játék nem igazán szereti, a régi mouse_event-el még nem volt gondom.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • C#-ban valahogy így:

  using System; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices; public class Form1 : Form { [DllImport("user32.dll",CharSet=CharSet.Auto, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)] public static extern void mouse_event(long dwFlags, long dx, long dy, long cButtons, long dwExtraInfo); private const int MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x02; private const int MOUSEEVENTF_LEFTUP = 0x04; private const int MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = 0x08; private const int MOUSEEVENTF_RIGHTUP = 0x10; public Form1() { } public void DoMouseClick() { //Call the imported function with the cursor's current position int X = Cursor.Position.X; int Y = Cursor.Position.Y; mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN | MOUSEEVENTF_LEFTUP, X, Y, 0, 0); } //...other code needed for the application }

  Innen van...


  Ajánlom ezt is a figyelmedbe.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Delphi-ban így működik:


  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var x,y:integer; begin x:=5; y:=5; setcursorpos(x,y); mouse_event (MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0,0,0,0); mouse_event (MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0,0,0,0); end;

  Kipróbálva, jó.


  The mouse_event function synthesizes mouse motion and button clicks.

  VOID mouse_event(

  DWORD dwFlags, // flags specifying various motion/click variants
  DWORD dx, // horizontal mouse position or position change
  DWORD dy, // vertical mouse position or position change
  DWORD dwData, // amount of wheel movement
  DWORD dwExtraInfo // 32 bits of application-defined information
  );


  Parameters

  dwFlags

  A set of flag bits that specify various aspects of mouse motion and button clicking. The bits in this parameter can be any reasonable combination of the following values:

  Value Meaning
  MOUSEEVENTF_ABSOLUTE Specifies that the dx and dy parameters contain normalized absolute coordinates. If not set, those parameters contain relative data: the change in position since the last reported position. This flag can be set, or not set, regardless of what kind of mouse or mouse-like device, if any, is connected to the system. For further information about relative mouse motion, see the following Remarks section.
  MOUSEEVENTF_MOVE Specifies that movement occurred.
  MOUSEEVENTF_LEFTDOWN Specifies that the left button changed to down.
  MOUSEEVENTF_LEFTUP Specifies that the left button changed to up.
  MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN Specifies that the right button changed to down.
  MOUSEEVENTF_RIGHTUP Specifies that the right button changed to up.
  MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN Specifies that the middle button changed to down.
  MOUSEEVENTF_MIDDLEUP Specifies that the middle button changed to up.
  MOUSEEVENTF_WHEEL Windows NT only: Specifies that the wheel has been moved, if the mouse has a wheel. The amount of movement is given in dwData


  The flag bits that specify mouse button status are set to indicate changes in status, not ongoing conditions. For example, if the left mouse button is pressed and held down, MOUSEEVENTF_LEFTDOWN is set when the left button is first pressed, but not for subsequent motions. Similarly, MOUSEEVENTF_LEFTUP is set only when the button is first released.

  dx

  Specifies the mouse's absolute position along the x-axis or its amount of motion since the last mouse event was generated, depending on the setting of MOUSEEVENTF_ABSOLUTE. Absolute data is given as the mouse's actual x-coordinate; relative data is given as the number of mickeys moved.

  dy

  Specifies the mouse's absolute position along the y-axis or its amount of motion since the last mouse event was generated, depending on the setting of MOUSEEVENTF_ABSOLUTE. Absolute data is given as the mouse's actual y-coordinate; relative data is given as the number of mickeys moved.

  dwData

  If dwFlags is MOUSEEVENTF_WHEEL, then dwData specifies the amount of wheel movement. A positive value indicates that the wheel was rotated forward, away from the user; a negative value indicates that the wheel was rotated backward, toward the user. One wheel click is defined as WHEEL_DELTA, which is 120.
  If dwFlags is not MOUSEEVENTF_WHEEL, then dwData should be zero.

  dwExtraInfo

  Specifies an additional 32-bit value associated with the mouse event. An application calls GetMessageExtraInfo to obtain this extra information.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Nem tudom, hogy miért nem működik. Én billentyűnyomásokra használtam, de azt írja a weboldaluk, hogy egérrel is működik. Amúgy én egérkattintásra ezt a kódot használtam:

  Public Class MouseInput Const INPUT_MOUSE As Integer = 0 Const MOUSEEVENTF_MOVE As UInt32 = &H1 Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN As UInt32 = &H2 Const MOUSEEVENTF_LEFTUP As UInt32 = &H4 Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE As UInt32 = &H8000 Private Structure INPUT Dim dwType As Integer Dim mkhi As MOUSEKEYBDHARDWAREINPUT End Structure <Runtime.InteropServices.StructLayout(Runtime.InteropServices.LayoutKind.Explicit)> _ Private Structure MOUSEKEYBDHARDWAREINPUT <Runtime.InteropServices.FieldOffset(0)> Public mi As MOUSEINPUT <Runtime.InteropServices.FieldOffset(0)> Public ki As KEYBDINPUT <Runtime.InteropServices.FieldOffset(0)> Public hi As HARDWAREINPUT End Structure Private Structure MOUSEINPUT Public dx As Integer Public dy As Integer Public mouseData As Integer Public dwFlags As Integer Public time As Integer Public dwExtraInfo As IntPtr End Structure Private Structure KEYBDINPUT Public wVk As Short Public wScan As Short Public dwFlags As Integer Public time As Integer Public dwExtraInfo As IntPtr End Structure Private Structure HARDWAREINPUT Public uMsg As Integer Public wParamL As Short Public wParamH As Short End Structure <Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll", SetLastError:=True)> _ Private Shared Function SendInput(ByVal nInputs As Integer, ByRef pInputs As INPUT, ByVal cbSize As Integer) As Integer End Function Private Shared Sub DoMouse(ByVal flags As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) Dim input As New INPUT Dim mi As New MOUSEINPUT input.dwType = INPUT_MOUSE input.mkhi.mi = mi input.mkhi.mi.dwExtraInfo = IntPtr.Zero input.mkhi.mi.dx = x * 65536 / Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width + 1 'x * (65535 / Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width); 'input.mkhi.mi.dx = x * (65535 / Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width) input.mkhi.mi.dy = y * 65536 / Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height + 1 'y * (65535 / Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height); 'input.mkhi.mi.dy = y * (65535 / Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height) input.mkhi.mi.time = 0 input.mkhi.mi.mouseData = 0 input.mkhi.mi.dwFlags = flags Dim cbSize As Integer = Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf(GetType(INPUT)) Dim result As Integer = SendInput(1, input, cbSize) If result = 0 Then Debug.WriteLine(Runtime.InteropServices.Marshal.GetLastWin32Error) End Sub Public Shared Sub ClickTheMouse(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) DoMouse(MOUSEEVENTF_MOVE Or MOUSEEVENTF_ABSOLUTE, x, y) DoMouse(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0) DoMouse(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0) End Sub End Class

  Ezt akkor írtam, amikor még nem találtam meg az InputSimulator-t. Ez Visual Basic, de elvileg nem kéne, hogy bonyolult legyen átírni C#-ra.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Ha már társalgó téma, akkor egy kicsit off hozzászólás, de egyszer nekem is szükségem volt egy ilyen programra. Szerintem a legegyszerűbb az ilyen feladatokra az AutoHotkey használata. Vagy ha kicsit bonyolultabb dolog kell, akkor AutoIt.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Nos,csináltam egy triviális programot, de nem működik. (Kód lentebb)

  Ezt töltöttem le, és használom: EZT NI =)
  Ami fura, hogy a Microsoft honlapján az egérkattintás "VK_LBUTTON", míg a dll-ben LBUTTON néven van definiálva.

  Így a kód:


  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.IO; using WindowsInput; namespace clicker { class Program { static void click() { InputSimulator.SimulateKeyDown(VirtualKeyCode.LBUTTON); InputSimulator.SimulateKeyUp(VirtualKeyCode.LBUTTON); InputSimulator.SimulateKeyPress(VirtualKeyCode.LBUTTON); } static void Main(string[] args) { System.Threading.Thread.Sleep(3000); click(); } } }

  Lényegében egyikkel sem kattint
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Ez már jobb.

  Most azt keresem, hogy milyen névteret kellene usingolnom, hogy elérjem az InputSimulator Osztályt.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • http://inputsimulator.codeplex.com/
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Sajnálom, de a Visual Basic szintaktikáját egyáltalán nem ismerem. A fent említett 4 programozási nyelv egyike jöhet csak szóba. Azért köszönöm =)
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • egérmozgatás
  kattintás

  jó szórakozást
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Sziasztok!


  Szeretnék írni egy programot, ami helyettem kattint, megadott sorrendben, megadott koordinátákra. Ez képernyőkoordináták alapján meglenne. Ezeket a koordinátákat beolvasom egy C# programmal, és letárolom egy fájlban. Ebből kellene kiolvasnia a másik programnak, hogy hová kell kattintania.

  A kérdés inkább kérés. Szeretnék egy ilyet fejleszteni, de API-t még nem kezeltem. Szeretném, ha segítenétek, elvégre erre való a társalgó =)

  Kezdésképp, ki, milyen nyelvet ajánl? Mivel egyszerűbb megírni? (Amit ismerek: C, C++, Java, C#)


  Előre is köszönöm!
  Mutasd a teljes hozzászólást!
abcd