Komponenst keresek...
2010-03-27T13:08:57+01:00
2010-03-27T15:47:51+01:00
2022-07-19T04:52:44+02:00
 • Mázlid van, pont most talaltam egy ilyen komponenst :D

  type TSpectrumDemo=class(TComponent) constructor Create(AOwner:TComponent); procedure Test(Sender:TObject); end; constructor TSpectrumDemo.Create(AOwner:TComponent); begin Assert(Assigned(AOwner)and(AOwner is TForm),'Form legyen az owner!'); with TForm(AOwner)do begin OnPaint:=Test; Invalidate; end; end; procedure TSpectrumDemo.Test; var sound,spectrum:array of single; i,x,y:integer; ph,step,s,sumx,sumy:single; begin with TForm(sender)do begin //teszt hangminta setlength(sound,1024);for i:=0 to high(sound)do sound[i]:=i and $1f/$f-0.5 + sin(i*0.3) +cos(i*0.5);//fureszfog hullam, meg 2 szinusz //dft+magnitudo setlength(spectrum,length(sound)shr 1); for i:=0 to high(spectrum)do begin ph:=0;step:=i*pi*2/length(sound);sumx:=0;sumy:=0; for s in sound do begin sumx:=sumx+s*cos(ph); sumy:=sumy+s*sin(ph); ph:=ph+step; end; spectrum[i]:=sqrt(sqr(sumx)+sqr(sumy)); end; //spektrum kirajzolasa rajzolas x:=0;for s in spectrum do begin y:=ClientHeight-1-round(s); with Canvas do if x>0 then LineTo(x,y)else MoveTo(x,y); inc(x) end; end;end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin InsertComponent(TSpectrumDemo.Create(self)); end;
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Nem kezdek el vitázni, de látom már az lesz belőle.

  Miért hiszi minden "komolyabb" programozó hogy valahogy el kell vágni a kezdők alatt a fát?
  Szerintem mintákból, próbálgatásból könyebb tanulni.

  Azt sem tudom hogy kezdjek neki... de ha van egy kész komponens, megnézem hogy működik, és később valamikor biztos tudom a működését, működési elvét valahol felhasználni.
  Mutasd a teljes hozzászólást!

 • Miért hiszi minden Delphi programozó palánta, hogy a programozás komponensek kereséséből és összeférceléséből áll?
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Sziasztok

  Olyan komponenst Delphi 7-hez keresek amivel ilyesmi formában tudnám megjeleníteni a hangszínt.
  http://vtsoftware.hu/winamp_style_diag.png

  Valaki tudna-e egy linket egy ilyenhez?

  Előre is köszönöm...
  Mutasd a teljes hozzászólást!
abcd