Jelen dokumentum a prog.hu és a pcforum.hu oldalak és az azokon keresztül biztosított szolgáltatások (továbbiakban Weboldalak) Adatvédelmi és Adatkezelési Rendjében 2022. szeptember 30-i hatállyal bekövetkező változásokról tájékoztat, közérthető módon. A változások teljes részletei a változások bevezetését megelőzően elvégzett érdekmérlegelési tesztben olvashatók.

A változások lényege

Weboldalak tulajdonjoga, kezelése és ezzel adatkezelése 2022. szeptember 30-i hatállyal az alábbi módon változik meg, kerül átruházásra:

  • Régi adatkezelő: DevWorx Bt (7763 Egerág, Honvéd u. 27., Cj: 02 06 071900, Adószám: 21577378-2-02, üv: Bérczi Gábor Balázs)
  • Új adatkezelő: Bérczi Gábor Balázs EV (7763 Egerág, Honvéd u. 27., Nysz: 57435549, Adószám: 59409391-2-22)
Az Adatvédelmi és Adatkezelési Rend más pontjai nem változnak, az adatok az átruházást követően továbbra is a korábban meghatározott és az érintettek által engedélyezett módon, valamint feltételek mellett kerülnek kezelésre (új adatvédelmi tájékoztató és rend itt). Új adatkezelő adatvédelmi szempontból a régi adatkezelő jogutódját képezi.
Tiltakozási jog a változással szemben

A Weboldalak az adatkezelés által érintett felhasználói adataik átruházásával és további kezelésével szemben tiltakozási joggal rendelkeznek. Azt, hogy élni kívánnak a tiltakozási joggal, az érintettek Weboldalakon vezetett fiókjuk törlésével (ezen az oldalon a "További lehetőségek" szekció kibontását követően a "fiók bezárása" gombon kattintással), valamint régi adatkezelő részére az Adatvédelmi és Adatkezelési Rendben részletezett módokon jelezhetik az átruházás 2022. szeptember 30-i idejéig bezárólag.

Mivel régi adatkezelő a továbbiakban nem kívánja kezelni érintettek adatait, így az adatátruházás elleni tiltakozás lényegében az érintettek adatainak (fiókjának) törlését jelenti majd Weboldalakról. A törlés részeként a fiókokban tárolt adatok törlésre kerülnek, a nyilvános közzétételek (cikkek, hozzászólások) viszont továbbra is megjelennek majd, de egy véletlenül generált pszeudonim alatt.

Azon érintettek adatait, akik az adott dátumig nem tiltakoznak, régi adatkezelő átruházza új adatkezelőre a weboldal átruházásának részeként, és kezelésük a korábbiaknak megfelelő céllal és feltételek között történik majd. Az érintettek természetesen ezt követően is bármikor kérhetik majd adataik törlését, de immár az új adatkezelőtől, az adatkezelési rendben leírt módokon.


Egerág, 2022. szeptember 5.