A Swift vélhetően hamarosan bejelentésre kerülő következő verziója számos területen fogja fejleszteni a nyelvet - amik közül azonban egy különösen ki fog emelkedni. Ez a reguláris kifejezések kezelése lesz, amik a korábbiaknál sokkal érthetőbbé és biztonságosabban használhatóvá fognak válni a Swift 5.7-ben.

Az új verzióban ugyanis az eddigi, mondhatni klasszikus megoldás helyett egy új, domain-specifikus nyelv, a Regex Builder bevezetésén fog alapulni ezek kezelése. Utóbbiban a reguláris kifejezések nem kriptikus jelsorozatok és kódok karakterláncba történő összefűzésével állnak majd elő, hanem ehelyett magához a nyelv imperatív utasításszerkezeteihez hasonlóan, strukturált és jól olvasható formában lehet majd deklarálni őket.

A megoldás nagy előnye nem csak az lesz, hogy így könnyebben lehet majd érteni, hogy a kifejezések pontosan milyen egyezéseket keresnek, de a fordító már fordítási időben ellenőrizheti a reguláris kifejezés strukturális helyességét, mi több, meg tudja majd állapítani az egyes részkifejezések és capture-ok típusát is. Ennek köszönhetően a regurális kifejezéseknek megfelelő adatokat egy tipizált tuple-be tudja majd az egyezéseket kereső függvény belepakolni, és a Swift kódok már ezzel, mint előre rögzített típusú adatokkal tudnak majd azonnal dolgozni.

Azon fejlesztők, akik nem kívánnak az új lehetőségekkel élni, továbbra is használhatják majd a klasszikus regex szintaxist is annak minden hátrányával és előnyével együtt. Azt, hogy a Swift 5.7 végleges változata mikor fog kiadásra kerülni, egyelőre még nem tudni, de jó eséllyel még idén ősszel lehet erre számítani.