Elégtelen funkcionalitás, hiányzó módosítások

A Microsoft konkurrensei - élükön a Sun-nal - nincsenek megelégedve a redmondi óriás által a Windows XP-hez készült első javítócsomagban bevezetett módosításokkal. Egy az amerikai igazságügyminisztériumnak írt levelükben arra kérik, hogy lépjen fel erélyesebben a Microsoft-tal szemben, aki az új javítócsomag kibocsátásakor véleményük szerint összesen 6 pontban megsértette az előzőleg a trösztellenes perben kötött egyezségben foglaltakat.

Új aktivációs eljárás - trösztellenes módosítások nincsenek nélküle

Az elégedetlen versenytársakat tömörítő ProComp iniciatíva tagjai többek között azt kifogásolják, hogy a javítócsomag által bevezetett új opció csak az elrejtését, de nem eltávolítását teszi lehetővé a Microsoft ún. middle-ware alkalmazásainak, az Internet Explorer-nek, az Outlook Express-nek és a Media Player-nek. Márdpedig szerintük a trösztellenes egyeszség egészen pontosan ez utóbbit köti ki, amelyre azonban jelen körülmények között nincs mód.

Ezen felül a ProComp szerint a Microsoft azzal is megsérti az egyezményt, hogy az e módosításokat lehetővé tevő programot nem bocsátja külön és minden további feltétel nélkül a végfelhasználók rendelkezésére, hanem azt csak a hatalmas Service Pack 1 részeként kínálja, egy meglehetősen aggályos elemeket tartalmazó licenszszerződés kíséretében.

A javítócsomag 134 MB-os méretéve mintegy 11 órán keresztül csordogál lefelé egy átlagos modemen, ami sok felhasználót eleve elriaszt letöltésétől. A javítócsomagot CD-n terjesztett változatáért pedig a felhasználóknak pedig 9.95 dollárt, plusz csomagolást és szállítást kellene fizetniük, amely szintén gyökeresen ellentmond az egyeségben foglalt feltételeknek.

Ami van, az is csak nehezen használható

Az egyeség ráadásul azt is kiköti, hogy a szóban forgó, a middleware komponensek eltávolítását lehetővé tevő opciónak a Windows Start Menu-jéből és a Windows munkaasztaláról is elérhetőknek kell lenniük, amely azonban nem teljesül. E helyett az e beállításokat lehetővé tevő dialógus csak hosszas kutatás után érhető el Windows Vezérlőpult egy kevéssé frekventált helyén, számos más bejegyzés között található meg, amely az átlagfelhasználó számára igencsak megnehezítheti lokalizálását.


Set Program Access and Defaults - nehézkes és gyakorlatilag haszontalan

A módosításokat lehetővé tevő "Set Program Access and Defaults" kiegészítőhoz ráadásul semmilyen Súgó nem tartozik, és használata a ProComp szerint nem eléggé intuitív, ami szintén nagy mértékben befolyásolhatja azt, hogy a felhasználók mennyire tudnak és mernek majd élni ezzel a lehetőséggel.

A Sun és társai a Windows 2000-hez készült harmadik javítócsomaggal is elégedetlenek, mert szerintük az abban szállított hasonló célú, a Microsoft middleware alkalmazások elrejtését lehetővé tevő program még a Windows XP-s javítócsomag-beli változatánál és kevésbé intuitív, és még jobban megnehezíti - ha ugyan nem ellehetetleníti - az átlagfelhasználó dolgát, ha az élni szeretne a felkínált, és az egyezmény által előírt lehetőséggel.

Microsoft alkalmazások - nem tűnnek el, csak átalakulnak

Egyébként arra, hogy az opciók akvitálása esetén sem kerülnek eltávolításra a Microsoft eredeti middleware komponensei a rendszerből, a legjobb példa a My Music mappa. A Sun tesztjei szerint ugyanis a Microsoft böngészőjének elrejtése és a Netscape Navigator alapértelmezett böngészőként történő beállítása után is, a szóban forgó mappa által nyújtott on-line vásárlási lehetőség aktiválása esetén továbbra is a Microsoft Internet Explorer programja töltődik be böngészőként.

A "Set Program Access and Defaults" program egyébként nem teszi lehetővé a Microsoft-féle Java VM eltávolítását sem, amely követelmény azonban szintén kikötésre került a Microsoft és a felperesek egy része között kötött egyezségben. Utóbbi egyébként különösen aktuális lenne a napokban nyilvánosságra hozott súlyos biztonsági rések tükrében. Bár a Microsoft a Windows gyakorlatilag összes használt változatát érintő sebezhetőségekhez javítást tett közzé, azok telepítése szintén újabb problémákat vet fel.

Ugyanis a Microsoft operációs rendszerek folyamatos foltozgatását biztosító Windows Update szolgáltatás kizárólag csak a Microsoft saját böngészőjével érhető el, amely megint csak lehetetlenné teszi a végfelhasználók számára az attól történő végleges megszabadulást. A Netscape vagy Opera böngészővel az oldalra látogató felhasználókat ugyanis egy olyan üzenet fogadja, amely szerint legalább Internet Explorer 5-ös böngészővel kell érkezniük ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe tudják venni.


Netscape Navigatorral használhatatlan a Windows Update

A Sun további fájdalma, hogy az egyértelműen a Java versenytársának szánt .NET keretrendszert, pontosabban a .NET-hez készült alkalmazások futtatását lehetővé tévő Common Lanugage Run-Time (CLR) komponens eltávolítására sem nyílik lehetőség a rendszerből. A Sun szerint ez ellentmond az egyezség azon klauzájával, amely szerint a Microsoft nem szállíthat operációs rendszerével együtt olyan komponenseket, amelyekkel egyező funkcionalitást megvalósító versenytárs már van a piacon. Már pedig a .NET egyértelműen és deklaráltan a Sun Java megoldásának ki- és leváltására törekszik. Az ilyen termékek terjesztésére kizárólag az operációs rendszertől függetlenül lenne csak lehetőség.

A Sun által vezetett ProComp csoport a fentiek miatt arra kéri az Egyesült Államok Igazságügyminisztréiumának illetékeseit, hogy vizsgálják meg alaposan a Microsoft által bevezetett módosításokat, és dolgozzanak ki megoldásokat arra vonatkozóna, hogy miképpen lehetne a redmondi óriást rákényszeríteni a korábban megkötöt egyezségben foglaltak maradéktalan betartására.