A Microsoft a kutatói a napokban jelentették be, hogy elkészítették az JavaScript alapjain nyugvó TypeScript nyelv egy teljesen statikus változatát is. Az általuk Static TypeScript-nek (STS) elnevezett új dialektus teljes egészében a TypeScript szintaktikáját veszi át, de csak azon elemeket tartja meg abból, amikből teljesen statikus kódokat lehet fordítani.

A STS-ben ugyan továbbra is lehet használni pl. az asszociatív tömb-szerű map-eket és a JavaScript-szerű tömböket is, de ezeket a hatékonyabb működés érdekében specializált statikus osztályokkal valósítja meg a nyelv. A függvények szintén specializált és statikus típust képeznek, az osztályok esetében pedig nem lehet használni a prototípus-alapú öröklést, és ahol lehetséges a metódusok statikus módon, előre fordított metódustáblák segítségével kerülnek meghívásra.

Mindezeknek köszönhetően a STS programok mögé annyira rövid és hatékony tárgykódot lehet fordítani, hogy azok akár egy alig 16 KB memóriával rendelkező mikrokontrolleren is futtatható válnak. A fordítást végző compiler-t magát egyébként szintén TypeScript-ben írta meg a Microsoft, és így az akár a böngészőben is képes működni.

A cég munkatársai a nyelvet ennek megfelelően elsősorban beágyazott környezetekbe szánt programok készítésére szánják. Ugyanakkor az STS-ben írt kódok felhasználhatók lehetnek a teljesértékű TypeScipt-ben is, így semmi akadálya nincs többplatformos, osztott kódbázisok létrehozásának sem benne.