A W3C egy viszonylag friss munkacsoportja a közelmúltban mutatta be egy olyan új specifikáció tervezetét, amely gyakorlatilag nem kevesebb, mint kvázi a webezés "irányának" megfordítását vetíti előre. A Web Notification Working Group által kidolgozott Web Notifications ugyanis a hagyományosan "pull"-alapú webet "push"-alapú képességekkel, azaz a szerverektől automatikusan a felhasználók részére küldött értesítési lehetőségekkel kívánja felvértezni.

Az értesítések fogadásának képességével az elképzelések szerint elsősorban a már létező internetes alkalmazásokat - mint például a levelezőprogramok és a böngészők - vérteznék fel, de később más programok, sőt, akár különálló, direkt erre a célre kifejlesztett szoftverek is kihasználhatják majd az új, szabványosított értesítésekben rejlő lehetőségeket. A megoldás csökkentheti a feleslegesen elpazarolt sávszélességet, de ezen kívül az interakció új távlatait nyitja meg a felhasználók és az értesítések forrásásul szolgáló webszolgáltatások között is, amelyek különböző műveleteket rendelhetnek a webezők az értesítésekre válaszul adott reakcióihoz.

A Web Notifications első tervezetét itt lehet elolvasni. A munkacsoport a specifikáció első teljesnek tekinthető változatát - amely alapján már valószínűleg elkészülnek az első valós életbeli implementációk is - szeptemberre ígéri, , míg a hivatalos véglegesítés 2012-re lesz várható.