Egy többfelhasználós rendszerben minden felhasználónak lehet külön adatterülete, amelyet saját céljaira használhat. Ezen túl érdemes különféle célokra közös adatterületet is elkülöníteni. Ezen adatterületek egyike a világháló WWW szolgáltatását használó programok gyorsítótára.

Gyakori eset, hogy egy adott hálózatban minden felhasználónak saját gyorsítótára van, amelyet az általa használt böngészőprogram kezel. Ennek a megoldásnak vannak előnyei és hátrányai is. Előnyök között annyi szerepel, hogy mindenki magának állítja be a neki megfelelő méretű gyorsítótárat, illetve erre a területre mások nemigen látnak bele.

A hátrányok ennél sokkal erőteljesebbek: a felhasználóinknak biztosan vannak közös érdeklődési területeik, amelyek minden egyes gyorsítótárban el
vannak tárolva, így feleslegesen foglalják az értékes tárterületet. Másrészt akár ki is kapcsolhatják a böngészők ezen szolgáltatását, ezzel feleslegesen
pazarolják a sávszélességet.Ezen problémákat nagyszerűen meg lehet oldani egy WWW proxy program használatával, amelyek eltüntetik a hátrányokat, ugyanakkor megtartják az előnyöket is.

Mivel e sorozat inkább az otthoni felhasználóknak szól, ezért először egy olyan WWW proxy programot mutatok be, amely képes akkor is adatot szolgáltatni, ha éppen nem csatlakoztunk fel a világválóra, vagyis offline is képes működni. Általában wwwoffle nével találhatjuk meg a csomaglistában.

Feltelepítve a wwwoffle csomagot, akár azonnal használatba vehetjük, ezért indítsuk el a wwwoffle démont, amely program figyeli a neki szánt portokat és kiszolgálja a böngészők kéréseit:

linux:~ # rcwwwoffle start

vagy
 

linux:~ # /etc/init.d/wwwoffle start

Ha elindult a démon, akkor (általában) a /etc/wwwoffle/wwwoffle.conf helyen található meg. E szerint a http://localhost:8080/ a WWW proxy (és FTP proxy) címe, ezt be is állíthatjuk a böngészőnkben. Ezen beállítás után a részben a böngészőtől független lesz a megnézett oldalak tárolása a WWW proxy progremben megfelelő helyen. Viszont a WWW proxy beállítás nem akadályozza meg a böngészőket abban, hogy a saját beállításaik szerint helyileg (helyi tárterületen és memóriában) is tárolják a felhasználók által meglátogatott oldalakat.

Érdemes végignézni a wwwoffle konfigurációs állományát, mivel nagyon sok tulajdonságot befolyásolhatunk a megfelelő paraméterek megadásával.

StartUp szekció
Ez a rész felelős a wwwoffle főbb tulajdonságaiért, a megadható paraméterek többnyire az indulásnál beállítandó jellemzők:

http-port  = 8080
A wwwoffle program proxy portja, ahol a böngészők el tudják érni.
 
wwwoffle-port  = 8081
A démon utasításokat fogadhat ezen a porton, illetve kontroll-csatornának használható.
 
spool-dir  = /home/wwwoffle
Az a könyvtár, ahol a gyorsítótár megtalálható lesz. Eleinte természetesen üres, de a démon majd létrehozza a számára szükséges könyvtár és
adatszerkezeteket.

run-uid   = wwwrun
run-gid   = daemon
A démon futásához nem kell root jog, hiszen nem használ privilegizált portokat, indulásához sem szükséges root processz. A megadott UID és GID
jogaival fog rendelkezni. Lehetőleg ne adjunk root jogokat a démonnak, mert feleslegesen növeljük a gép támadási felületét.

use-syslog  = yes
A démon a (hiba)üzeneteihez használja-e a SysLog démont, vagyis a rendszer közös log könyvtárába naplózzon, vagy saját körében oldja meg ezt a feladatot.

password  = none
Megadhatunk egy jelszót a wwwoffle számára, hogy csak azok féhessenek hozzá a wwwoffle parancssoros beállításhoz, akik ismerik a jelszót. Értelemszerűen a none nem lehet jelszó... :) Vigyázzunk, hogy a konfigurációs állományt csak root olvashassa, mert különben semmi értelme a megadott jelszónak.

max-servers  = 8
max-fetch-servers = 4
A démon által maximálisan indított processzek számát adhatjuk meg itt. Több szál nagyobb hatékonyságot jelent, ugyanakkor több memóriát igényel.
Az második paraméter az offline módban működő processzek számát jelenti.

Options szekció
Kiegészítő paramétereket tudunk itt megadni, amelyek kismértékben módosítják a démon működését.

log-level  = info
Itt adhatjuk meg a naplózás részletességét: debug, info, important, warning illetve fatal szinteket lehet megadni. Alapértelmezés az important szint.

socket-timeout  = 120
A démon várakozási idejét lehet megadni, amely idő letelte után megszakítja a kapcsolatot a "nem beszélő" kliensekkel.

dns-timeout  = 60
A DNS lekérdezések várakozási idejét lehet megadni.
 
connect-retry  = yes
Ha a kapcsolat elveszett, akkor a démon próbálkozzon-e újra felcsatlakozni.
 
ssl-allow-port  = 443
Az SSL portját lehet megadni, amelyen egy védett adatátviteli csatornát hoz létre két gép között.

dir-perm  = 0750
A létrehozott könyvtárak jogosultság maszkját lehet itt beállítani, érdemes 0700 vagy 0750 jogra beállítani, hogy ne olvashassa bárki a letöltött oldalakat tartalmazó könyvtárakat.

file-perm  = 0640
A létrehozott fájlok jogosultság maszkja.
 
run-online  = /bin/haha
Akkor fut le az itt megadott program, amikor a démont online módba kapcsoljuk.

run-offline  = /bin/hehe
Akkor fut le az itt megadott program, amikor a démont offline módba kapcsoljuk.

run-autodial  = /bin/hihi
Ha a démon úgy van beállítva, hogy kérés esetén megpróbál tárcsázni, akkor az itt megadott programot indítja el ilyen eseménykor.

run-fetch  = /bin/huhu
Amikor a démon oldalakat kér le, meghívja ezt a programot.
 
lock-files  = yes
Engedélyezi a démon számára a lock fájlok használatát. Ezeket a fájlokat arra használja, hogy ne szedjen le két külön egyidejű kérésre azonos URL-t.

További szekciók
OnlineOptions
A démon online állapotára vonatkozó paraméterek.

OfflineOptions
A démon offline állpotára vonatkozó paraméterek.
 
FetchOptions
Az igényelt URL-ek letöltését szabályzó paraméterek.
 
IndexOptions
Megadható, hogy mit mutasson az Index nézetben a böngészőnek.
 
ModifyHTML
Mivel offline működés is előfordul, a letöltött HTML oldalakban módosítani kell néha a fejléceken és a címzési módokon, ezen paramétereket lehet itt
beállítani.

LocalHost
Meg lehet adni azokat a címeket, amelyeket a helyi gépet jelentik. Ekkor a démon nem kezdeményez külön kapcsolatot (magával :).

LocalNet
A helyi hálózat címeit lehet itt megadni.
 
AllowedConnectHosts
Azon kliensek címei, akik kapcsolódhatnak a démonhoz.
 
AllowedConnectUsers
Azon felhasználók felsorolása, akik kapcsolódhatnak a démonhoz, username:passwd formátumban kell megadni a listát.

DontCache
Azon címek, amelyekhez nem használható WWW proxy, azokat mindig le kell hozni.

DontGet
Azok a címek, amelyeket nem hozhat le a démon.

CensorHeader
Azon címek, amelyek fejléceiben módosítani kell, hogy eltüntesse a forrás gép jellemzőit.

FTPOptions
Az FTP fájlátvitel jellemzői.
 
MIMETypes
A felsorolt MIME típusokat rendeli a megadott kiterjesztésekhez.
 
Proxy
Megadhatunk egy felsőbb szinten található WWW proxy címét, ekkor először azt kérdezi meg az URL létezéséről.

Alias
Kicseréli a megadott szerver nevét egy másik névre.
 

Purge
A gyorsítótárat néha törlő program paraméterei.

A wwwoffle nagyon jól használható otthoni környezetben, illetve akár egy kis vállalat is kellemesen használhatja. A következő részben viszont egy
erőteljesebb WWW proxy programot mutatok be: a Squidot.