A nasm nem csak dos alá képes fordítani, hanem Windows, pontosabban win32 alá is. Vegyük egy egyszerű példát, Rakjunk ki egy messagebox-ot:

  -------------------------[ MESSAGEBOX EXAMPLE ]-----------------------   %define UINT         DWORD ;unsigned integer   %define LPCTSTR      DWORD ;long ptr to string   %define HWND         DWORD ;window handle   NULL  equ 0   MB_OK equ 0   EXTERN MessageBoxA   IMPORT MessageBoxA user32.dll   EXTERN ExitProcess   IMPORT ExitProcess kernel32.dll   SECTION CODE USE32 CLASS=CODE   ..start:   push          UINT MB_OK   push          LPCTSTR title1   push          LPCTSTR string1   push          HWND NULL   call          [MessageBoxA]   push          UINT NULL   call          [ExitProcess]   SECTION DATA USE32 CLASS=DATA   string1 db 'Hello world!',13,10,0   title1  db 'Title',0   ----------------------------[END OF]------------------------
A fordítást így kell elvégezni:
  nasmw -fobj mbox.asm
  alink -oPE mbox win32.lib

A fordításhoz szükséges dolgokat az rs1.szif.hu/~tomcat címről lehet letölteni.