Na, most akkor már tudnánk egy működő programot is írni, de mi van akkor, ha paramétert is meg szeretnénk adni neki ? A program indításakor a parancsértelmező a PSP (program segment prefix) egy megadott területére helyezi a parancssor parancsot követő részét, és annak hosszát. A hosszt a PSP 80H címére helyezi, parancssor hátralevő részét pedig karakteresen a 81H címtől kezdődően helyezi el. Mind a .com es az .exe programok indulásakor a DS a PSP elejere mutat.
Akkor valahogy így kell megoldani:

   Start:            push         cs            pop          es            mov          di,parameter            mov          si,80h            mov          cl,[ds:si]            inc          si            rep          movsb            ...           <- most már a parameter-ben                             van a paraméter            mov          ax,4c00h            int          21h    parameter resb 256
Esetleg ha nem menne, akkor próbáld ki: add si,2-vel, inc si helyett...

Mivel EXE programnál ez nem fog működni, ahogy BLALA is mondta, kitolunk vele, mivel a PSP címét le lehet kérdezni.

    mov ah,62h     int 21h     mov ds,bx
Ez a dos funkció bx-ben visszaadja a psp kezdőcímét.