Elozo cikkünkben megtárgyaltuk a programtervezés alapveto miben létét, az adat és típús fogalmát. Az értékadást és a kétágú szelekciót. Most a kétágú szelekciótól tárgyaljuk a fontosabb momentumokat.

A kétágú szelekciók - folytatás

A kétágú szelekciók egymásba ágyazhatóak az alábbi forma szerint:

Persze az egymásbaágyazás nem jelenti azt, a stuktogram szabályait ne tartanánk be, tehát nem lóghatnak át a téglalapok egymásba ! Természetesen bizonyos esetekben egyszerűsítheto a kétágú szelekciók felépítése bizonyos logikai műveletekkel. Az egymásbágyazott kétágú szelekciókat olyan esetben lehet egyszerüsíteni ha a külso szelekció és a második belso szelekció igaz vagy hamisra elvégzendo tevékenysége ugyanaz. Ilyenkor a két megadott feltételt vagy-gyal kössük össze.

Vagy séma:

Létezhet olyan két egymásba ágyazott szelekció is melynek elso hamis ága ki írja, hogy valami nem stimmel, az igaz ágában pedig a második szelekció van. A második szelekció igaz ága adja meg a jó eredményt míg a hamis az elsohöz hasonlóan a hibát írja ki. Ekkor a két szelekció feltételét és-sel kössük össze.

Az elso példa elrettentés célját szolgálja:

Végig vesszük a logikai műveleteket melyeket a szelekciók feltételeinek egyszerűsítésére is használhatunk:

A VAGY művelet:

 • A VAGY (OR, szép magyar szóval diszjunkció) művelet eredménye akkor igaz ha legalább egyik operandusának logikai értéke igaz. Lássuk az egyszerűbb megértés végett a logikai táblázatot két operandusra, rendre A-ra és B-re:
A B A VAGY B
hamis hamis hamis 
hamis igaz igaz 
igaz hamis igaz 
igaz igaz igaz 
Az ÉS művelet:
 • Az ÉS (AND, szép magyar szóval konjukció) művelet eredménye akkor és csak akkor igaz ha a résztvevo összes operandus (itt: feltétel logikai értéke) igaz.
A B A ÉS B 
hamis hamis hamis 
hamis igaz hamis 
igaz hamis hamis 
igaz igaz igaz 
A NEM művelet:
 • A NEM (NOT, szép magyar szóval negáció) művelet eredménye mindig a megadott operandusának ellenkezoje. Ellentétben a VAGY ill. ÉS művelettel, csak egy operandusa van.
A NEM A
hamis igaz
igaz hamis
A KIZÁRÓ VAGY művelet:
 • Ez a művelet nem egészen ide tartozik de elmondom elore, hogy máskor már ne kelljen magyarázkodni:

 • A KIZÁRÓ VAGY (eXclusive OR) művelet eredménye akkor és csak akkor igaz ha a résztveto operanusok közül pontosan egy igaz. Lássuk az igazság táblázatot a segítség kedvéért:
A B A XOR B
hamis hamis hamis 
hamis igaz igaz 
igaz hamis igaz 
igaz igaz hamis 

Most már probláema nélkül tudjuk módosítani a két egymásba ágyazott - így dupla feltételű - szelekciót. Nincs más dolgunk mint, hogy összefüzzük a két feltételt: HA az elso ÉS a második feltétel is teljesül AKKOR hajtsa végre az utasítás ellenkezo esetben mást csináljon. Az elrettento példa emészthetobb formája:

A többágú szelekciók

Elofordul, hogy adott változó esetén kölönbözo értékekre különbozo módon kell reagálni. Ez még nem is lenne baj, mert több kétágú szelekció megvalósításával lehetséges is. Csak ott van a baj, ha már rengeteg értéket kell lekezelni akkor óriási - áttekinthetetlen mértékig lesznek a kétágú szelekciók egymásbaágyazva.

Ennek elkerülése végett van a több ágúszelekció, mint minden nyelv (szinte minden nyelv) egyik alap eleme.

Stuktogramm beli ábrája:

Az ábráról is egyszerűen leolvasható, hogy különbözo értékekre különbözo modon reagál programunk. Amennyiben egyik értéket sem vette fel a vizsgált kifejezés akkor lehetoség van egy egyébként ág kialakítására.

FONTOS, hogy vizsgálat során az elemeket mind fel kell sorolni, s nem lehet olyan feltételt adni, mint pl. Egy kétágú szelekciónál, ha X < 0. Itt meg kell adni, hogy ha X: =-1, -2, -3, -4 Vagy X: [-1, -1000] intervallumban van. Az intervallum megadása is véges sok elem felsorolásával egyenértékű. Bizonyos programozási nyelvek megengedik az intervallum használatát (Pascal), míg mások nem (C, C++).

Lássunk egy példát a használatra:

kisbetű ...

Iteráció - azonos tevékenységek egymás utáni ismételése adott feltétel szerint

Ahogy a fejezet címben megadtam, az itáráció nem más, mint azonos tevékenységek egymás utáni ismételése adott feltétel szerint. Típus szerint két féle ciklust (a ciklus az iteráció (az ismétlés) nyelvi megjeleníto eszköze) különböztetünk meg:
 • Elöl- és
 • Hátultesztelo ciklust
Mindkettot különbözo esetekben használjuk. Ésszerű - megfelelo - használatuk része a program optimalizálásának.
Az elöltesztelo ciklus
Stuktogram ábrája:

Az Elöltesztelo ciklus jellemzoi:

 • A ciklust irányító feltétel kiértékelése a ciklus mag lefuttatása elott történik ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül biztos, hogy legalább egyszer is lefutna a ciklus magja.
 • A ciklusban addig ismétlodik a ciklusmag végrehajtása amíg a feltétel igaz, mert lefutási-feltételt adtunk - ill. kell megadnunk.
 • Amennyiben a lefutási feltétel hamissá válik akkor a ciklusmag már nem hajtódik végre, hanem a futtatás kilép a ciklusból, s a ciklus utáni elso utasítással folytatja tevékenységét.
Minden elöltesztelos ciklusnál gondoskodnunk kell arról, hogy a lefutási feltétel belátható idon belül hamissá váljon, az-az a végrehajtás egyszer kilépjen a ciklusból. Amennyiben ezt nem tesszük meg (vagy rosszul alakítjuk ki a lefutásifeltételt) akkor a végtelen-ciklusba kerülhetünk, melynek eredménye, hogy programunkból nem lehet kilépni, s sok galiba támad ...

Nézzünk egy példát ennek alkalmazására. Olvassunk be egész, elojeles számokat és adjuk oket össze amíg 0-t nem ütünk be.

 • Látjuk eloször beolvastuk a számot. De miért ? Mert lehet, hogy valaki véletlenül indította el a programot, és rögtön indítás után ki akar lépni. Így ha 0-val kezdünk rögtön kilépünk.
 • Ha nem 0-val kezdtünk akkor az osszeghez hozzádja a beolvasott számot, és újat kér be:
 • ha ez nulla volt kilép a ciklusból, ha nem újból hozzáadja, és így tovább.
 • Azt ugye észrevettük, hogy az elején ossz=0-t írtunk. Nos ezt azért tettük, mert kezdoértéket kell adni minden változónak elso használat elott, ugyanis deklarálás után nem biztos, hogy 0-t tartalmaz. (Úgy is mondják, hogy memória szemetet tartalmaz a még nem inicializált változó.)
A hátultesztelo ciklus
Stuktogram ábrája:

A Hátultesztelo ciklus jellemzoi:

 • A ciklust irányító feltétel kiértékelése a ciklus mag lefuttatása után történik ami azt jelenti, hogy biztos, hogy legalább egyszer lefut a ciklus magja.
 • A ciklusban addig ismétlodik a ciklusmag végrehajtása amíg a kiugrási feltétel nem lesz igaz, mert kiugrási- és nem lefutási feltételt adtunk - ill. kellet megadnunk. Tehát addig teker (ismétlodik) a ciklus amíg a feltétel hamis.
 • Amennyiben a kiugrási feltétel igazzá válik akkor a ciklusmag már nem hajtódik végre, hanem a futtatás kilép a ciklusból, s a ciklus utáni elso utasítással folytatja tevékenységét.
Minden hátultesztelo ciklusnál gondoskodnunk kell arról, hogy a kiugrási feltétel belátható idon belül igazzá váljon, az-az a végrehajtás egyszer kilépjen a ciklusból. Amennyiben ezt nem tesszük meg (vagy rosszul alakítjuk ki a kiugrásifeltételt) akkor a végtelen-ciklusba kerülhetünk, melynek eredménye, hogy programunkból nem lehet kilépni, s sok galiba támad ...

Nézzünk meg az elozo példát átalakítva: (Olvassunk be egész, elojeles számokat és adjuk oket össze amíg 0-t nem ütünk be.)

 • Láthatjuk eloször inicializáljuk az osszeg változót.
 • Majd beolvassuk az elso szam-ot, ha ez 0 akkor hozzáadja az osszeghez, az-az nem változik semmi, és kilép.
 • ha nem nulla az also szám akkor hozzáadja az osszeg-hez és elorol kezdi a ciklust, stb.
Ez a példa persze úgy sikerült, hogy mind a két megoldás jó. Ez egy speciális helyzet, a két különbözo ciklus-fajta működését tekintve más így nem alkalmazhatjuk kényünk - kedvünk szerint hol az egyiket hol a másikat.

Léptetéses ciklus - az elöltesztelo speciális változata

    Gyakran elofordulnak olyan problémák melyekben elore magadott (vagy a felhasználó által megadott) számszor kell egy cselekmény(sorozatot) végrehajtani. Mivel tudjuk mennyiszer kell végrehajtani kialakíthatunk egy olyan elöltesztelo ciklust melynek feltétele a attól függ, hogy a ciklus változó elérte -e már a kívánt értéket (az-az db-szor végrehajtotta e a tevékenységet - a ciklusmagot.)

Lássuk hogyan oldhatnánk meg általánosan egy elöltesztelo ciklussal azt, hogy x-szer hajtson végre egy tevékenységet:

Ebbol az általános elöltesztelo ciklusformából alakították ki az új nyelvi - és stuktogrami- elemet a léptetéses ciklust:

Az elozo példánkat melyben 0 végjelig olvastuk be a számokat modosítsuk úgy, hogy megkérdezzük a felhasználótól, hány számot kíván beolvasni, majd beolvassuk az x számot és összeadjuk. Íme a stuktogram:

 A megismert stuktogram elemek nyelvi használata

    Minden cikkünkben lesz egy ilyen rész melyben az elmélet során megismert formulákat a két legismertebb nyelvben a C és Pascal nyelvben kipróbáljuk. Ezt azért tesszem, hogy könnyebbé tegyem az érdeklodo Olvasó feladatat. Nem megyünk az adott programozási nyelv mélységeibe, mert ezt már megtették az abC ill. Pascal Iskola rovatok. Csak a stuktogram formulához illo témákat tárgyaljuk.

Röpke áttekintés kedvéért nézzük meg hogyan épül fel egy Pascal ill C program:

 • Pascal:
program {a programfej - programnevének megadása}uses {az esetlegesen használt modulok neve}
{deklarációk kezdete}
label {NA ezt a parancsot NE használjuk.} const {Konstansok deklarálása} type {Típusok definiálása} var {Változók deklarálása}
 
procedure ... {Rutinok részletes kifejtése} var ... {lokális deklarációk}begin   utasítások;end;function ... {Értékkel visszatéro rutinok (funkciók) részletes kifejtése} var ... {lokális deklarációk}begin   utasítások;end;
{deklarációk vége}
BEGIN {A program fo részének kezdete}   utasítások; {utasítások}   ... END. {A program fo részének vége}
 
 
 • Egy C program általános felépítése:
<preprocessziós parancsok> <egyéb használt modulok megadása> <típus definíciók> <függvény prototípusok> <globális változók> <függvények><típus> FüggvényNév(<paraméterek>) {   <lokális deklarációk>   utasítások;   <return <visszatérési érték>> }
 
<típus> main(<paraméterek>) {   utasítások;   <return <visszatérési érték>> }
 
   Láthatjuk, hogy a C nyelv felépítése sokkal lazább, nincs mindennek kötött helye. Viszont sokkal szigorúbb más tekintetben, a kis- és nagybetűk terén melyeket megkülönbözteti - ez Unix maradvány, ill. minden nevet - deklarálni kell.
 
Nos lássuk az értékadást, mint elso fontos műveletünket
 • Pascal:
 • A_Halmaz := B_Halmaz;

  A halmazoknak vagy azonos típusúaknak kell lennie, vagy típus konverziót kell alkalmazni.
   

 • C:
 • a_halmaz = b_halmaz;

Láthatjuk, hogy mindkét nyelv esetében az egyenloség jellel adjunk értéket az BAL oldalon álló változónak.

A különbség, hogy Pascal-ban := (tehát kettospont és egyenlo)
 

Változó deklarálása
 • Pascal:

 • A fenti program sémában megadott helyeken a:
  var VáltozóNév1, VáltozóNév2: Típus;
  forma alapján.
   
 • C:

 • 1, Minden blokkon kívül: lehet globális (mindenhol elérheto) változót deklarálni (lásd a C prg. Sémát)
  2, Elvileg bármely blokkban, lehet csak ott elérheto, lokális változót deklarálni (lásd a C prg. Sémát)
  Formula:
  Típus válotzónév1, változónév2, ...;
Adat bevitele
Ezt csak parancs szintjén, mert az abC ill. Pascap rovatban volt már róla szó:
 • Pascal:

 • var X: Word;BEGIN   ReadLn(X);END.
   
 • C:

 • #include <stdio.h>void main() {   int X;   scanf("%d", x); }
Kétágú szelekció
 • Pascal:

 • if logikai_feltétel then utasítás1 else utasítás2;
  A then ágba akkor kerül ha igaz a feltétel, ha hamis akkor az else ágba jut.
   
 • C:

 • if (logikai_feltétel) { utasítás1; } else {utasítás2;}

  Az utasítás1-et igaz érték (1) esetén hajtja végre, az else utánit ha hamis.
  FIGYELEM: Az else utasítás mindig a hozzá legközelebb álló else-vel nem párosított if-hez fog tartozni, így megfeleloen {}-jelezzünk !

Egymásbaágyazott kétágú szelekció
 • Pascal:

 • if logikai_feltétel then if logikai_feltétel2      then utasítás1      else utasítás2 else utasítás3;
  A then ágba akkor kerül ha igaz a feltétel, ha hamis akkor az else ágba jut.
   
 • C:

 • if (logikai_feltétel) { if (logikai_feltétel2) {utasítás1; } }   else {utasítás2;} else {utasítás3;}
  Persze ez a zárójelezés csak példa ha azt aharjuk, hogy az else másik if-hez tartozzon nem így kell zárojelezni.
Többágú szelekció
 • Pascal:

 • var betu: Char; case betu of   'a'..'z': WriteLn('Kisbet?');   'A'..'Z': WriteLn('Nagybet?');   '0'..'9': WriteLn('Szám');   ' '     : WriteLn('Space');   else WriteLn('Más karakter');end;
   
 • C:

 • char betu; switch (betu) { case 'a': case 'b': és fel kell sorolni egészen z-ig és: printf("Kisbetű"); break; case 'A': case 'B': és fel kell sorolni egészen Z-ig és: printf("Nagybetű"); break; case '0': case '1': és fel kell sorolni egészen 9-ig és: printf("Szám"); break; default: printf("Más karakter"); // itt elhagyható a break; }
Látjuk, hogy Pascal-ban megadhatunk intervallumot is, míg C-ben fel kell sajna sorolni az összel elemet. Pascalban a hatásköre a kiválasztott elem után 1 parancs vagy begin - end; közé rakva több. C-ben hasonlóan, csak break-kal ki kell szálni a switch-bol, hogy az elso jó elem után NE vizsgálja meg a többit.
Elöltesztelo ciklus
 • Pascal-ban:

 • while lefutási_feltétel do begin {ciklusmag} end;
   
 • C-ben:

 • while (lefutási_feltétel) {   // ide jön a ciklusmag }
Hátultesztelo cilkus
 • Pascal:

 • repeat   {ciklusmag} until kilépési_feltétel;
   
 • C:

 • do {   //ciklusmag
  } while (lefutási_feltétel);

FIGYELEM: A Pascal hátultesztelo ciklusa megegyezik a stuktogram szerinti felépítéssel, az-az a kilépési feltétel kell amíg a C-ben NEM, mert ott a lefutási feltétel kell !!!

    Következo számunkban folytatjuk a léptetéses ciklus Pascal ill. C formuláját, majd a stuktogram elemeit.
Amennyiben valakinek kérdése van a fent elmondottakkal kapcsolatban, az írjon az alábbi eMail-cimre.

Köszönetet mondanék foiskolai tanáromnak, Bálintné Farkas Judit tanárnonek a felhasznált irodalomért ([1]), és segítségért.