MSSQL, java, cursor

MSSQL, java, cursor
2007-07-03T13:15:51+02:00
2007-07-03T15:29:46+02:00
2022-11-05T02:41:59+01:00
mr_kiss
Hi,

Tud vki arra megoldást, hogy ha MsSQLben létrehozok
1 tárolt eljárást, amiben cursor van akkor java-ban
hogyan tudom az elérni?

MSSQL 2005
ALTER PROCEDURE [dbo].[ptest]
@oHibaKod integer OUTPUT,
@oHibaUzenet varchar(100) OUTPUT,
@oCursor cursor VARYING OUTPUT
AS

BEGIN
SET @oHibaKod = 0
SET @oHibaUzenet = 'Hiba'

OPEN @oCursor
SELECT * FROM Employees
END

Java + jtds
Class.forName("net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver");
con =DriverManager.getConnection("jdbc:jtds:sqlserver://sql-test:1433;selectMethod=cursor;databaseName=Northwind", "sa", "T0m4h4wk");
con.setAutoCommit(false);
String sqls = "{ call ptest(?, ?, ?) }";
cstatement = con.prepareCall(sqls);
cstatement.registerOutParameter(1, Types.INTEGER);
cstatement.registerOutParameter(2, Types.VARCHAR);
cstatement.registerOutParameter(3, ?????????????);
Milyen típussú a cursor?

V felejtsem el mert nincs megoldás?

THX

t
Mutasd a teljes hozzászólást!
Igen, az Oracle-el meg lehet oldani, az támogatja ezt a lehetőséget, sajnos az MSSQL nem.
Mutasd a teljes hozzászólást!

Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd