C++ban hogyan lehet grafikus objektumokat létrehozni?

C++ban hogyan lehet grafikus objektumokat létrehozni?
2020-05-17T11:43:01+02:00
2020-05-17T14:05:33+02:00
2022-10-15T21:25:47+02:00
Tomi_T2
Sziasztok!
C++-ban Code::Blocks-szal próbálok egy kis grafikus programot készíteni, amelyben a nyíl gombokkal irányítok egy négyzetet (ez meg is van), és egy másik gomb, mondjuk a CTRL lenyomására létrejönnének kis négyzetek azon a koordinátán, ahol éppen van.
Na, ez utóbbit nem tudom sehogy sem megcsinálni, ugyanis nem értem az én FreeBasic-en és JavaScript-en "edződött" logikámmal, hogy ez C++-ban hogy működne: ahogy eddigi keresgéléseim alapján kihámoztam (meglehet, rosszul), a kis négyzeteket Osztályokként kellene megadni, majd valahogy végigmenni ezen példányain ciklussal, és kirajzoltatni őket az adott helyen.
De ezeket tömbbe tegyem? Statikusba? Vagy van rá másik, jobban kezelhető adatszerkezet?
Nagyon örülnék, ha valaki dióhéjban el tudná ezt magyarázni, illetve segíteni tudna a megoldásban.
Íme eddigi kódom, amelyben - elvileg - minden jó, csak a Kiskocka osztály definiálásában a rajzolás nem jó helyen van:

#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE) #define _UNICODE #elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE) #define UNICODE #endif #include <tchar.h> #include <windows.h> /* Declare Windows procedure */ LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); /* Make the class name into a global variable */ TCHAR szClassName[ ] = _T("CodeBlocksWindowsApp"); RECT ablak; int kockax=50,kockay=5; bool balnyil=false,jobbnyil=false,felnyil=false,lenyil=false; class Kiskocka{ public: Kiskocka(int xh,int yh) { xhely = xh; yhely = yh; } void kirajzol() { Rectangle(grafikakezelo,xhely,yhely,xhely+10,yhely+10); } private: int xhely,yhely; }; int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int nCmdShow) { HWND hwnd; /* This is the handle for our window */ MSG messages; /* Here messages to the application are saved */ WNDCLASSEX wincl; /* Data structure for the windowclass */ /* The Window structure */ wincl.hInstance = hThisInstance; wincl.lpszClassName = szClassName; wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; /* This function is called by windows */ wincl.style = CS_DBLCLKS; /* Catch double-clicks */ wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX); /* Use default icon and mouse-pointer */ wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW); wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */ wincl.cbClsExtra = 0; /* No extra bytes after the window class */ wincl.cbWndExtra = 0; /* structure or the window instance */ /* Use Windows's default colour as the background of the window */ wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND; /* Register the window class, and if it fails quit the program */ if (!RegisterClassEx (&wincl)) return 0; /* The class is registered, let's create the program*/ hwnd = CreateWindowEx ( 0, /* Extended possibilites for variation */ szClassName, /* Classname */ _T("Kockamozgató program"), /* Title Text */ WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */ CW_USEDEFAULT, /* Windows decides the position */ CW_USEDEFAULT, /* where the window ends up on the screen */ 544, /* The programs width */ 375, /* and height in pixels */ HWND_DESKTOP, /* The window is a child-window to desktop */ NULL, /* No menu */ hThisInstance, /* Program Instance handler */ NULL /* No Window Creation data */ ); /* Make the window visible on the screen */ ShowWindow (hwnd, nCmdShow); /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */ while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0)) { /* Translate virtual-key messages into character messages */ TranslateMessage(&messages); /* Send message to WindowProcedure */ DispatchMessage(&messages); } /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */ return messages.wParam; } /* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */ LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { HDC grafikakezelo = GetDC(hwnd); switch (message) /* handle the messages */ { /*case WM_CREATE: HDC grafikakezelo = GetDC(hwnd); break;*/ case WM_KEYDOWN: switch (wParam) { case VK_LEFT: balnyil=true; break; case VK_RIGHT: jobbnyil=true; break; case VK_UP: felnyil=true; break; case VK_DOWN: lenyil=true; break; } GetWindowRect(hwnd, &ablak); if (balnyil==true && kockax-4>0) {kockax-=4; InvalidateRect(hwnd, NULL, true);}; if (jobbnyil==true && kockax+4+40<(ablak.right-ablak.left)) {kockax+=4; InvalidateRect(hwnd, NULL, true);}; if (felnyil==true && kockay-4>0) {kockay-=4; InvalidateRect(hwnd, NULL, true);}; if (lenyil==true && kockay+4+40<(ablak.bottom-ablak.top)) {kockay+=4; InvalidateRect(hwnd, NULL, true);}; break; case WM_KEYUP: switch (wParam) { case VK_LEFT: balnyil=false; break; case VK_RIGHT: jobbnyil=false; break; case VK_UP: felnyil=false; break; case VK_DOWN: lenyil=false; break; } break; case WM_PAINT: Rectangle(grafikakezelo,kockax,kockay,kockax+40,kockay+40); break; case WM_DESTROY: ReleaseDC(hwnd,grafikakezelo); PostQuitMessage (0); /* send a WM_QUIT to the message queue */ break; default: /* for messages that we don't deal with */ return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam); } return 0; }
Mutasd a teljes hozzászólást!
Ezek a kérdések nem éppen C++ specifikus kérdések.

a kis négyzeteket Osztályokként kellene megadni


Ezt nem teljesen tudom értelmezni.

Célszerű lehet egy ősosztályt csinálni, ami mondjuk a 'Drawable', aminek van egy virtuális paint metódusa, ami a HDC-t kap paraméterként. A Kocka ebből származik és implemenálja a 'paint' virtuális függvényt (Tényleges négyzet rajzolás a megfelelő helyen.)

Létrehozol egy tömböt (amennyiben fix számú elemre van szükséged, akkor lehet statikus, amúgy mondjuk egy dinamikus vektor-t, vagy dequeue.) Az ideális adatszerkezet kiválasztásához ismerni kellene a logikát, ahogy használni kívánod, de akár egy sima std::vector-is tökéletes lesz számodra itt.
A konténered 'Drawable' elemeket tartalmaz, a WM_PAINT-be pedig az összes tömbben lévő elemre meghívod a 'paint' függvényt (polimorfizmus).

Valami ilyesmi. WinAPI-t csak gyakorlásképpen használd, ha ismerkedni szeretnél vele. Különösebben elmélyedni nem hiszem, hogy érdemes lehet benne, de a windows-os message loop-al jó megismerkedni.
Mutasd a teljes hozzászólást!

  • Hűha... nagyjából értem a logikáját, amit írsz; mindjárt ki is próbálom!

    Szerk.: Sikerült, működik!!! Igaz, valamiért kissé villognak a kis kockák, mikor a nagyot mozgatom, de a lényeg, hogy létrejönnek.
    Köszönöm a segítő válaszodat, amit természetesen el is fogadok megoldásként.
    Mutasd a teljes hozzászólást!
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd