Access VBA Default File elérési útElérési út Táblából

Access VBA Default File elérési útElérési út Táblából
2016-02-07T18:06:16+01:00
2016-02-08T08:23:56+01:00
2022-12-03T06:35:40+01:00
vrmax75
Volt egy olyan gondom, hogy a egy kijelölt file elérési útját szerettem volna egy táblába tárolni, amit sikerült megoldanom, de az alapértelmezett kiindulópont meghatározásával akadt egy kis bibi.

Public Function GetFile(Optional Title As String = "", _ Optional DefaultPath As String = "h:\ACCESS", _ Optional FileTypes As String, _ Optional MultiSelect As Boolean = False) As String Dim fd As Object Dim strFileTypes() As String, intLoop As Integer Set fd = FileDialog(3) 'msoFileDialogFilePicker With fd .Title = IIf(Title = "", "Select a file", Title) .InitialFileName = DefaultPath 'Allow for multiple filetypes in the FileTypes string strFileTypes = Split(FileTypes, ";") For intLoop = LBound(strFileTypes) To UBound(strFileTypes) If Trim(strFileTypes(intLoop)) = "Access" Then .Filters.Add "Microsoft Access", "*.mdb;*.mda;*.mde;*.accdb;*.accda;*.accde" ElseIf Trim(strFileTypes(intLoop)) = "Excel" Then .Filters.Add "Microsoft Excel", "*.xl*;*.xls*" ElseIf Trim(strFileTypes(intLoop)) = "Text" Then .Filters.Add "Text", "*.txt;*.csv" End If Next 'If no file type is designated, use *.* If UBound(strFileTypes) = -1 Then .Filters.Add "Any file type", "*.*" .AllowMultiSelect = MultiSelect .InitialView = 2 'msoFileDialogViewDetails 'Display the popup and process the return If .Show = 0 Then GetFile = "" Else For intLoop = 1 To .SelectedItems.Count If GetFile = "" Then GetFile = .SelectedItems(intLoop) Else GetFile = GetFile & ";" & .SelectedItems(intLoop) End If Next End If End With Set fd = Nothing End Function
Ez tökéletesen megy is, viszont az

Optional DefaultPath As String = "h:\ACCESS",
Helyett szeretném, egy táblában eltárolni hogy ha az alapértelmezés megváltozik, akkor ne keljen a kódban módosítani
Tud valaki segíteni nekem? 
Köszönöm
Mutasd a teljes hozzászólást!
Gondolom a tábla egyetlen rekordból áll egyetlen mezővel:

DefPath
C:\vmikonyvtar\

Akkor azt így kapod meg:

Dim varX As Variant
 varX = DLookup("[DefPath]", "TáblaNév")
Mutasd a teljes hozzászólást!

Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd