C++ win32 ablak keszites help!

C++ win32 ablak keszites help!
2014-02-08T03:30:16+01:00
2014-02-08T16:58:18+01:00
2022-10-15T23:01:36+02:00
ben90
Sziasztok kezdo vagyok es kiakartam probalni egy kodot visual studio 2013-al is probaltam meg devc++ mind2onel hiba volt az oldal forrasa : JátékFejlesztés.hu - (C++) Foxi 2D-s programozás leckéi 1. - Bevezetés, saját ablak valaki tudna segiteni hogy mi a hiba?

#include <windows.h> //dekralációk HWND hwnd; bool fut = true; LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); void uzenetkezelo(); //MEGVALÓSÍTÁSOK: int WINAPI WinMain(HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int nFunsterStil) { WNDCLASSEX wincl; // ITT FOGLALOD LE A STRUKTÚRÁT wincl.hInstance = hThisInstance; //ADATOK KITÖLTÉSE wincl.lpszClassName="progi"; wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; /* This function is called by windows */ wincl.style = CS_DBLCLKS; /* Catch double-clicks */ wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX); wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */ wincl.cbClsExtra = 0; /* No extra bytes after the window class */ wincl.cbWndExtra = 0; /* structure or the window instance */ wincl.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_BACKGROUND; if (!RegisterClassEx(&wincl))return 0; hwnd = CreateWindowEx(0, "progi", "Elso ablakom", WS_POPUP, 0, 0, 800, 600, NULL, NULL, NULL, NULL); ShowWindow(hwnd, nFunsterStil); { MSG msg; if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } } while (fut) { uzenetkezelo(); } return 0; }; LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { switch (message) /* vizsgáljuk az üzenet tipusát */ { case WM_KEYDOWN: switch (wParam) { case VK_ESCAPE:fut = !fut; break; } break; case WM_DESTROY: PostQuitMessage(0); /* ha bezárod az ablakot elküldi a vége üzenetet */ fut = false; break; default: return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam); } return 0; }; void uzenetkezelo() { MSG msg; if (PeekMessage (&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } };


hiba uzenet:
Error 1 error C2440: '=' : cannot convert from 'const char [6]' to 'LPCWSTR' c:\progi\progi\progi\main.cpp 14

Error 2 error C2664: 'HWND CreateWindowExW(DWORD,LPCWSTR,LPCWSTR,DWORD,int,int,int,int,HWND,HMENU,HINSTANCE,LPVOID)' : cannot convert argument 2 from 'const char [6]' to 'LPCWSTR' c:\progi\progi\progi\main.cpp 26

3 IntelliSense: a value of type "const char *" cannot be assigned to an entity of type "LPCWSTR" c:\progi\progi\progi\main.cpp 14

4 IntelliSense: argument of type "const char *" is incompatible with parameter of type "LPCWSTR" c:\progi\progi\progi\main.cpp 26

5 IntelliSense: argument of type "const char *" is incompatible with parameter of type "LPCWSTR" c:\progi\progi\progi\main.cpp 26
Mutasd a teljes hozzászólást!
Legelső sorba ezt:
#undef UNICODE

(Illetve, haladó esetben a legelső sor a file-nevet tartalmazza kommentként:

/* progi.c */ #undef UNICODE #define STRICT #include <windows.h>

(Off: kicsit próbálj ügyelni a helyesírásra, ez nem chat)
Mutasd a teljes hozzászólást!

Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd