C# entity framework

C# entity framework
2012-01-11T08:04:22+01:00
2012-01-25T13:44:25+01:00
2022-11-24T11:35:40+01:00
butcherprog
Csinálok egy sima winformos alkalmazást c# nyelven az adatbázist entity framework-ön keresztül akarom manipulálni.
Az entitás legenerálása után legyártottam az objektumokat is az adott táblához, eddig minden rendben van.
Data source-nál az objektumom tipusát datagridview-ra állítom és ezt bedobom a formmomra.
Példányosítom az entitást és a gridem.datasourvának megdaom az entitás egyik tábláját.

myEntities ve = new myEntities (); public Form1() { InitializeComponent(); temDataGridView.DataSource = ve.items; }

Szeretném viszont a griden kijelölt sor részleteit megjeleníteni details formátumban a grid alatt. Ez addig rendben is van, h az objektum típusát details-re állítom és ráhúzom a form-ra, de adat sajnos nem jelenik meg a textboxok-ban.
Gondoltam az itemBindingSource.Current visszaadhatja nekem az aktuálisan kijelölt sort, de mindig nullPointException-t kapok, ha ehhez a sorhoz ér a program.

Van ötlete valakinek?
Mutasd a teljes hozzászólást!
Meglehetősen egyszerű volt megfejtés:

itemGridControl.DataSource = ve.items; item_nameTextBox.DataBindings.Add("Text", ve.items, "item_name"); ComboBox1.DataBindings.Add("SelectedValue", ve.items, "item_group_id_fk", true, DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged); ComboBox1.DataSource = ve.items_group; ComboBox1.DisplayMember = "item_group_name"; ComboBox1.ValueMember = "item_group_id";

Így meg a texbox és a combobox binding is.

Menténél sem kell az ID-kel szórakozni elég csak a .SaveChanges()-t meghívni.
Mutasd a teljes hozzászólást!

Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd