Strategiai jatek irasa

Strategiai jatek irasa
2008-06-16T18:49:40+02:00
2008-09-20T17:22:40+02:00
2022-10-15T22:53:10+02:00
 • Az a bajom hogy meg nem jottem ra hogy hogyan legyen lekodolva
  nem egyforma szamu utkozetek, pl. 1 katonat vagy egy tizedet
  uszitasz egy szazadra vagy ezredre ill. forditva ha egy ezredet parancsolsz megtamadni egy katonara.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • A hadsereg.past ket reszletbe kellett tornom nehari.
  Mutasd a teljes hozzászólást!

 • Procedure Strong(p : string); Var _h, _e, _sz, _t, _k : integer; Begin if p[1] = 'h' then begin _h := stlo(p[2]); if p[3] = 'e' then begin _e := stlo(p[4]); if (p[5] = 's') and (p[6] = 'z') then Begin _sz := stLo(p[7]); if p[8] = 't' then begin _t := stlo(p[9]); if p[10] = 'k' then begin _k := stlo(p[11]); GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t].Katona[_k].GetTamadoero); end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t].GetTamadoero); end; end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].GetTamadoero); end; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].GetTamadoero); End; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.GetTamadoero); End; End; End; Procedure Health(p : string); Var _h, _e, _sz, _t, _k : integer; Begin if p[1] = 'h' then begin _h := stlo(p[2]); if p[3] = 'e' then begin _e := stlo(p[4]); if (p[5] = 's') and (p[6] = 'z') then Begin _sz := stLo(p[7]); if p[8] = 't' then begin _t := stlo(p[9]); if p[10] = 'k' then begin _k := stlo(p[11]); GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t].Katona[_k].GetHealth); end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t].GetHealth); end; end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].GetHealth); end; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].GetHealth); End; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Write(Hadsereg[_h]^.GetHealth); End; End; End; Procedure Fight(p : string); Var _h, _e, _sz, _t, _k : integer; _h2, _e2, _sz2, _t2, _k2 : integer; spcpos : byte; p2 : String; Kit : Pointer; Tipus : Byte; Begin spcpos := Pos(' ', p); p2 := Trim(Copy(p, spcpos + 1, 255)) + ' '; if p2[1] = 'h' then begin _h := stlo(p2[2]); if p2[3] = 'e' then begin _e := stlo(p2[4]); if (p2[5] = 's') and (p2[6] = 'z') then Begin _sz := stLo(p2[7]); if p2[8] = 't' then begin _t := stlo(p2[9]); if p2[10] = 'k' then begin _k := stlo(p2[11]); GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Kit := @Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t].Katona[_k]; Tipus := _ellKatona; end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Kit := @Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t]; Tipus := _EllTized; end; end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Kit := @Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz]; Tipus := _EllSzazad; end; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Kit := @Hadsereg[_h]^.Ezred[_e]; Tipus := _EllEzred; End; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Kit := @Hadsereg[_h]; Tipus := _EllHadsereg; End; End; if p[1] = 'h' then begin _h2 := stlo(p[2]); if p[3] = 'e' then begin _e2 := stlo(p[4]); if (p[5] = 's') and (p[6] = 'z') then Begin _sz2 := stLo(p[7]); if p[8] = 't' then begin _t2 := stlo(p[9]); if p[10] = 'k' then begin _k2 := stlo(p[11]); GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Hadsereg[_h2]^.Ezred[_e2].Szazad[_sz2].Tized[_t2].Katona[_k2].Tamad(Kit, Tipus); end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Hadsereg[_h2]^.Ezred[_e2].Szazad[_sz2].Tized[_t2].Tamad(Kit, Tipus); end; end else begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Hadsereg[_h2]^.Ezred[_e2].Szazad[_sz2].Tamad(Kit, Tipus); end; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Hadsereg[_h2]^.Ezred[_e2].Tamad(Kit, Tipus); End; End Else Begin GotoXY(1, 24); Write(' '); GotoXY(1, 24); Hadsereg[_h2]^.Tamad(Kit, Tipus); End; End; End; Procedure Parancs(p : String); Var p2 : String; Begin if copy(p, 1, 4) = 'move' then begin p2 := copy(p, 5, 255); Mozgat(trim(p2) + ' '); end; if copy(p, 1, 6) = 'strong' then begin p2 := copy(p, 7, 255); Strong(trim(p2) + ' '); End; if copy(p, 1, 6) = 'health' then begin p2 := copy(p, 7, 255); Health(trim(p2) + ' '); End; if copy(p, 1, 5) = 'fight' then begin p2 := copy(p, 6, 255); Fight(trim(p2) + ' '); End; End; Procedure Jatek; Var KurzorX, KurzorY : Integer; Szoveg : String; Begin Hadsereg[0]^.Mozgat(20, 12); Hadsereg[1]^.Mozgat(60, 12); KurzorX := 1; KurzorY := 25; GotoXY(KurzorX, KurzorY); Szoveg := ' '; Repeat If KeyPressed then Begin Varakoz; If FuncBil Then Begin Case LastBil of 'M' : Begin If KurzorX < 80 Then KurzorX := KurzorX + 1; End; 'K' : Begin If KurzorX > 1 Then KurzorX := KurzorX - 1; End; End; GotoXY(KurzorX, KurzorY); End Else Begin if LastBil >= #32 Then Begin Szoveg[KurzorX] := LastBil; GotoXY(KurzorX, KurzorY); Write(LastBil); If KurzorX < 80 Then KurzorX := KurzorX + 1; GotoXY(KurzorX, KurzorY); end; if lastbil = #8 Then Begin If KurzorX > 1 Then KurzorX := KurzorX - 1; Szoveg[KurzorX] := ' '; GotoXY(KurzorX, KurzorY); Write(' '); GotoXY(KurzorX, KurzorY); End; if lastbil = #13 then Begin Parancs(Trim(Szoveg)); GotoXY(KurzorX, KurzorY); End; End; End; Until LastBil = #27; End; Procedure JatekIni; Begin GetMem(Hadsereg[0], SizeOf(THadsereg)); GetMem(Hadsereg[1], SizeOf(THadsereg)); Hadsereg[0]^.Ini(20, 12, 0); Hadsereg[1]^.Ini(60, 12, 1); End; Procedure JatekEnd; Begin Hadsereg[0]^.Free; Hadsereg[1]^.Free; Freemem(Hadsereg[0], SizeOf(THadsereg)); Freemem(Hadsereg[1], SizeOf(THadsereg)); End; function TKatona.GetTamadoEro : Longint; Begin GetTamadoero := TamadoEro; End; function TTized.GetTamadoero : Longint; Var k : Integer; te : Longint; Begin te := 0; For k := 0 to 9 do begin te := te + Katona[k].GetTamadoEro; End; GetTamadoEro := te; End; function TSzazad.GetTamadoero : Longint; Var t : Integer; te : Longint; Begin te := 0; For t := 0 to 9 do begin te := te + Tized[t].GetTamadoEro; End; GetTamadoEro := te; End; function TEzred.GetTamadoero : Longint; Var sz : Integer; te : Longint; Begin te := 0; For sz := 0 to 9 do begin te := te + Szazad[sz].GetTamadoEro; End; GetTamadoEro := te; End; function THadsereg.GetTamadoero : Longint; Var e : Integer; te : Longint; Begin te := 0; For e := 0 to 2 do begin te := te + Ezred[e].GetTamadoEro; End; GetTamadoEro := te; End; Procedure TKatona.Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Var k, t, sz, e, h : integer; Begin If EletEro <= 0 Then Exit; Case Tipus Of _EllKatona : Begin TKatona(Kit^).EletEro := TKatona(Kit^).EletEro - TamadoEro; EletEro := EletEro - TKatona(Kit^).TamadoEro; End; _EllTized : Begin For k := 0 to 9 do begin Tamad(@TTized(Kit^).Katona[k], _EllKatona); end; End; _EllSzazad : Begin For t := 0 to 9 do begin Tamad(@TSzazad(Kit^).Tized[t], _EllTized); end; End; _EllEzred : Begin For sz := 0 to 9 do begin Tamad(@TEzred(Kit^).Szazad[sz], _EllSzazad); end; End; _EllHadsereg : Begin For e := 0 to 2 do begin Tamad(@THadsereg(Kit^).Ezred[e], _EllEzred); end; End; End; End; Function TKatona.GetHealth : Longint; Begin GetHealth := Eletero; End; function TTized.GetHealth : Longint; Var k : Integer; he : Longint; Begin he := 0; For k := 0 to 9 do begin he := he + Katona[k].GetHealth; End; GetHealth := he; End; function TSzazad.GetHealth : Longint; Var t : Integer; he : Longint; Begin he := 0; For t := 0 to 9 do begin he := he + Tized[t].GetHealth; End; GetHealth := he; End; function TEzred.GetHealth : Longint; Var sz : Integer; he : Longint; Begin he := 0; For sz := 0 to 9 do begin he := he + Szazad[sz].GetHealth; End; GetHealth := he; End; function THadsereg.GetHealth : Longint; Var e : Integer; he : Longint; Begin he := 0; For e := 0 to 2 do begin he := he + Ezred[e].GetHealth; End; GetHealth := he; End; procedure TTized.Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Var k : integer; Begin For k := 0 to 9 do begin Katona[k].Tamad(Kit, Tipus); End; End; procedure TSzazad.Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Var t : integer; Begin For t := 0 to 9 do begin Tized[t].Tamad(Kit, Tipus); End; End; procedure TEzred.Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Var sz : integer; Begin For sz := 0 to 9 do begin Szazad[sz].Tamad(Kit, Tipus); End; End; procedure THadsereg.Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Var e : integer; Begin For e := 0 to 2 do begin Ezred[e].Tamad(Kit, Tipus); End; End; Begin ClrScr; JatekIni; Jatek; JatekEnd; End.
  Mutasd a teljes hozzászólást!

 • Uses Crt, Rendszer; Const _EllKatona = 1; _EllTized = 2; _EllSzazad = 3; _EllEzred = 4; _EllHadsereg = 5; Type PKatona = ^TKatona; PTized = ^TTized; PSzazad = ^TSzazad; PEzred = ^TEzred; PHadsereg = ^THadsereg; TKatona = Object X, Y : Single; TamadoEro : Byte; EletEro : Integer; Tized : PTized; Katona : Byte; Constructor Ini(_X, _Y : single; _Tized : PTized); Procedure Mozgat(UjX, UjY : Single); Function GetTamadoero : Longint; Procedure Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Function GetHealth : Longint; Destructor Free; End; TTized = Object X, Y : Single; MitCsinal : Byte; Szazad : PSZazad; Katona : array[0..9] of TKatona; Tized : Byte; Constructor Ini(_X,_Y : single; _Szazad : PSzazad); Procedure Mozgat(UjX, UjY : Single); Function GetTamadoero : Longint; Function GetHealth : Longint; Procedure Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Destructor Free; End; TSzazad = Object X, Y : Single; MitCsinal : Byte; Ezred : PEzred; Tized : array[0..9] of TTized; Szazad : Byte; Constructor Ini(_X, _Y : single; _Ezred : PEzred); Procedure Mozgat(UjX, UjY : Single); Function GetTamadoero : Longint; Function GetHealth : Longint; Procedure Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Destructor Free; End; TEzred = Object X, Y : Single; MitCsinal : Byte; Hadsereg : PHadsereg; Szazad : array[0..9] of TSzazad; Ezred : Byte; Constructor Ini(_X, _Y : single; _Hadsereg : PHadsereg); Procedure Mozgat(UjX, UjY : Single); Function GetTamadoero : Longint; Function GetHealth : Longint; Procedure Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Destructor Free; End; THadsereg = Object X, Y : Single; MitCsinal : Byte; Ezred : array[0..2] of TEzred; Hadsereg : Integer; Constructor Ini(_X, _Y : single; Melyik : Integer); Procedure Mozgat(UjX, UjY : Single); Function GetTamadoero : Longint; Function GetHealth : Longint; Procedure Tamad(Kit : Pointer; Tipus : Byte); Destructor Free; End; Var Hadsereg : Array[0..1] of PHadsereg; Constructor THadsereg.Ini(_X, _Y : Single; Melyik : integer); Var e : Integer; Begin X := _X; Y := _Y; Hadsereg := Melyik; for e := 0 to 2 do begin Ezred[e].Ini(X, Y, @Self); Ezred[e].Ezred := e; End; End; Constructor TEzred.Ini(_X, _Y : Single; _Hadsereg : PHadsereg); Var sz : Integer; Begin X := _X; Y := _Y; Hadsereg := _Hadsereg; for sz := 0 to 9 do begin Szazad[sz].Ini(X, Y, @Self); Szazad[sz].Szazad := sz; End; End; Constructor TSzazad.Ini(_X, _Y : Single; _Ezred : PEzred); Var t : Integer; Begin X := _X; Y := _Y; Ezred := _Ezred; for t := 0 to 9 do begin Tized[t].Ini(X, Y, @Self); Tized[t].Tized := t; End; End; Constructor TTized.Ini(_X, _Y : Single; _Szazad : PSzazad); Var k : Integer; Begin X := _X; Y := _Y; Szazad := _Szazad; for k := 0 to 9 do begin Katona[k].Ini(X, Y, @Self); Katona[k].Katona := k; End; End; Constructor TKatona.Ini(_X, _Y : Single; _Tized : PTized); Var t : Integer; Begin X := _X; Y := _Y; Tized := _Tized; Tamadoero := 1; EletEro := 100; End; Procedure TKatona.Mozgat(UjX, UjY : Single); Begin GotoXY2(X, Y); Write(' '); X := UjX; Y := UjY; GotoXY2(X, Y); Write('h', Tized^.Szazad^.Ezred^.Hadsereg^.Hadsereg, 'e', Tized^.Szazad^.Ezred^.Ezred, 'sz', Tized^.Szazad^.Szazad, 't', Tized^.Tized, 'k', Katona, ' '); End; Destructor TKatona.Free; Begin End; Procedure TTized.Mozgat(UjX, UjY : Single); Var k : Integer; t : integer; Begin GotoXY2(X, Y); Write(' '); X := UjX; Y := UjY; For k := 0 to 9 Do Begin Katona[k].Mozgat(UjX, UjY); End; GotoXY2(X, Y); Write('h', Szazad^.Ezred^.Hadsereg^.Hadsereg, 'e', Szazad^.Ezred^.Ezred, 'sz', Szazad^.Szazad, 't', Tized, ' '); End; Destructor TTized.Free; Var k : Integer; Begin For k := 0 to 9 do begin Katona[k].Free; End; End; Procedure TSzazad.Mozgat(UjX, UjY : Single); Var t : Integer; sz : integer; Begin GotoXY2(X, Y); Write(' '); X := UjX; Y := UjY; For t := 0 to 9 Do Begin Tized[t].Mozgat(UjX, UjY); End; GotoXY2(X, Y); Write('h', Ezred^.Hadsereg^.Hadsereg, 'e', Ezred^.Ezred, 'sz', Szazad, ' '); End; Destructor TSzazad.Free; Var t : Integer; Begin For t := 0 to 9 do begin Tized[t].Free; End; End; Procedure TEzred.Mozgat(UjX, UjY : Single); Var sz : Integer; e : integer; Begin GotoXY2(X, Y); Write(' '); X := UjX; Y := UjY; For sz := 0 to 9 Do Begin Szazad[sz].Mozgat(UjX, UjY); End; GotoXY2(X, Y); Write('h', Hadsereg^.Hadsereg, 'e', Ezred, ' '); End; Destructor TEzred.Free; Var Sz : Integer; Begin For sz := 0 to 9 do begin Szazad[sz].Free; End; End; Procedure THadsereg.Mozgat(UjX, UjY : Single); Var e : Integer; Begin GotoXY2(X, Y); Write(' '); X := UjX; Y := UjY; For e := 0 to 2 Do Begin Ezred[e].Mozgat(UjX, UjY); End; GotoXY2(X, Y); Write('h', Hadsereg, ' '); End; Destructor THadsereg.Free; Var e : Integer; Begin For e := 0 to 2 Do begin Ezred[e].Free; End; End; Procedure Mozgat(p : string); Var _h, _e, _sz, _t, _k : integer; UjX, UjY : Single; SpcPos : integer; Hely : String; VPos : integer; Begin SpcPos := Pos(' ', p); Hely := Trim(Copy(p, spcpos, 255)); VPos := Pos(',', Hely); UjX := StLo(Trim(Copy(Hely, 1, Vpos - 1))); UjY := StLo(Trim(Copy(Hely, Vpos + 1, 255))); if p[1] = 'h' then begin _h := stlo(p[2]); if p[3] = 'e' then begin _e := stlo(p[4]); if (p[5] = 's') and (p[6] = 'z') then Begin _sz := stLo(p[7]); if p[8] = 't' then begin _t := stlo(p[9]); if p[10] = 'k' then begin _k := stlo(p[11]); Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t].Katona[_k].Mozgat(UjX, UjY); end else begin Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Tized[_t].Mozgat(UjX, UjY); end; end else begin Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Szazad[_sz].Mozgat(UjX, UjY); end; End Else Begin Hadsereg[_h]^.Ezred[_e].Mozgat(UjX, UjY); End; End Else Begin Hadsereg[_h]^.Mozgat(UjX, UjY); End; End; End;
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Bocsi kozlom a forrast :
  {$D-,N+,E-} { Ati } { Rendszer 1998..2008-06-14 } unit rendszer; interface uses crt, dos; type ttalal = record szam : byte; x : array[1..255] of byte; end; tbytetomb = array[1..65535] of byte; tkarhalmaz = set of char; TVga320x200 = array[0..63999] of byte; TVga320x200Mut = ^TVga320x200; var lastbil : char; funcbil : boolean; Vga : TVga320x200 absolute $A000:00; VgaMut : Array[1..2] Of TVga320x200Mut; function GetIdo : Single; function trim(s : string) : string; procedure tabkar(var s : string); function valaszt(s : String; k : string; var bo, jo : string) : boolean; function stsi(s : string; var hiba : integer) : single; function longstr(long : longint) : string; function stlo(s : string) : longint; function sist(x : single) : string; function lost(l : longint) : string; function kerkar(const s : string; mit : char; var talal : ttalal) : byte; function poschar(kars : tkarhalmaz; const s : string; kx : byte) : byte; function rndminmax(min, max : integer) : integer; function varakoz : char; procedure varcikl(c : longint); procedure VgaIni; procedure VgaEnd; procedure Vga2MasolVga; Procedure Vga2Torol; Procedure GotoXY2(X, Y : Single); Procedure HaltError(s : string); implementation function GetIdo : Single; Var h, m, s, s100 : word; Begin GetTime(h, m, s, s100); GetIdo := h * 3600 + m * 60 + s + s100 / 100; End; Procedure HaltError(s : string); begin ClrScr; writeln(s); halt(1); end; procedure varcikl(c : longint); var aktc : longint; begin for aktc := 1 to c do begin end; end; function varakoz : char; begin lastbil := readkey; if lastbil = #0 then begin funcbil := true; lastbil := readkey; end else begin funcbil := false; end; varakoz := lastbil; end; function sist(x : single) : string; var s : string; begin str(x:1:7, s); sist := s; end; function stsi(s : string; var hiba : integer) : single; var v : single; begin val(s, v, hiba); stsi := v; end; function lost(l : longint) : string; var s : string; begin str(l, s); lost := s; end; function stlo(s : string) : longint; var v : longint; h : integer; begin val(s, v, h); stlo := v; end; function valaszt(s : String; k : string; var bo, jo : string) : boolean; var x : integer; begin x := pos(k, s); valaszt := false; if x <> 0 then begin bo := trim(copy(s, 1, x-1)); jo := trim(copy(s, x+1, 255)); valaszt := true; end; end; function trim(s : string) : string; var s2 : string; begin s2 := s; repeat if s2[length(s2)] = ' ' then begin delete(s2, length(s2), 1); if s2 = '' then break; end; until s2[length(s2)] <> ' '; repeat if s2[1] = ' ' then begin delete(s2, 1, 1); if s2 = '' then break; end; until s2[1] <> ' '; trim := s2; end; procedure tabkar(var s : string); var x : integer; begin for x := 1 to length(s) do begin if s[x] = #9 then s[x] := #32; end; end; function kerkar(const s : string; mit : char; var talal : ttalal) : byte; var x : byte; begin talal.szam := 0; for x := 1 to length(s) do begin if s[x] = mit then begin talal.szam := talal.szam + 1; talal.x[talal.szam] := x; end; end; kerkar := talal.szam; end; function poschar(kars : tkarhalmaz; const s : string; kx : byte) : byte; var x : byte; begin for x := kx to length(s) do begin if s[x] in kars then begin poschar := x; exit; end; end; poschar := 0; end; function rndminmax(min, max : integer) : integer; begin if (min < 0) and (max < 0) then begin rndminmax := -rndminmax(-min, -max); end else begin rndminmax := random(max - min + 1) + min; end; end; function longstr(long : longint) : string; var s : string; begin str(long, s); longstr := s; end; procedure VgaIni; Begin VGAMut[1] := @Vga; GetMem(VgaMut[2], 64000); Asm Mov AX, $13; Int $10; End; End; procedure VgaEnd; Begin FreeMem(VgaMut[2], 64000); Asm Mov AX, 3; Int $10; End; End; procedure Vga2MasolVga; Begin Move(Vgamut[1]^, VgaMut[2]^, 64000); End; Procedure Vga2Torol; Begin FillChar(VgaMut[2]^, 64000, 0); End; Procedure GotoXY2(X, Y : Single); Begin GotoXY(Round(X), Round(Y)); End; begin end.
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • 404...
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • A jatek jelenlegi verzioja forrassal egyutt elerheto.
  Hadsereg game
  Mutasd a teljes hozzászólást!
 • Sziasztok. Egy strategiai jatek irasaval mulatom idomet, de tamadas resz nem akar jol mukodni.
  Epito jellegu hozzaszolasokat szivesen olvasnek
  akar a tamadassal akar a jatekkal kapcsolatban.
  Mellekelem a forrast: Hadsereg game forras
  Lecike nezzetek ra mert egyedul nem jutok otrol a hatra.
  A program TP 7.0 ban a turbo.exe vel keszult fut WinXP
  alatt. Koszi
  Mutasd a teljes hozzászólást!
Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd