Az Európai Unió a hét elején egy olyan dokumentum tervezetét publikálta, amiben azt foglalja össze, hogy elképzelése szerint a tagállamoknak milyen irányelvek mentén kellene a jövőben a mesterséges intelligencia-fejlesztéseik folytatniuk. Ezek szerint az újonnan kidolgozásra kerülő AI-kat úgy kellene megalkotni, hogy azok etikusan működjenek: azaz, pl. tiszteletben tartsák a mindenki hatályos törvényeket, megbízhatóan működjenek, valamint sose vonhassák ki magukat az emberi felügyelet alól.

Az irányelveket az EU megbízásából egy független szakértőcsoport dolgozta ki, ami munkájában épített egy, még a tavalyi év végén közzétett nyers irányelv-tervezetre érkezett visszajelzésekre is. A csoport végül egy összesen 7 alapvető követelményre épülő rendszerrel állt elő, amiknek szerintük az etikusan kifejlesztett, illetve etikusan működő MI-knek meg kellene felelniük.

Ezek szerint a mesterséges intelligenciáknak csak az emberek megbízásából és felügyelete alatt (tehát nem önállóan), az emberiség szolgálatában szabad működniük, algoritmusaiknak pedig megbízhatónak és biztonságosnak kell lenniük. Ezen kívül elvárás az adatvédelmi és adatkezelési szabályok betartása is, beleértve a diszkrimináció kerülését is, és szintén követelmény az átláthatóság, nyomon követhetőség megőrzése is.

A mesterséges intelligenciák célja az irányelv-tervezet szerint a társadalmi és környezeti jólét növelése kell, hogy legyen, és minden esetben biztosítani kell azt is, hogy tevékenységük következményeinek legyen felelőse, illetve ő vagy ők felelősségre vonásra kerülhessenek.

Az EU teljes, a mesterséges intelligenciák fejlesztését és működését szabályozó irányelv-gyűjteményének tervezetét az érdeklődők itt találják meg. A tervek szerint az irányelvek alkalmazását még idén nyáron a gyakorlatban is elkezdik majd tesztelni iparáig szereplők bevonásával, a jövő évben pedig az Európai Bizottság dönteni fog a további lépések - vélhetően ezek valamilyen, kötelező jellegű közösségi direktívába foglalása - felől.