A Microsoft a Visual Studio 2015-ben nem csak a C#, de a VB.NET nyelvből is egy új, bővített változatot fog kiadni, amely néhány új nyelvi szerkezetet fog elődjéhez képest ismerni. Ezek egy része az új C#-ből átvett fejlesztés lesz, de azért lesznek a Visual Basic-re jellemző egyedi újdonságok is.

A Microsoft a plusz nyelvi elemeket, illetve szerkezeteket bemutató blogposztja szerint az újdonságok a következők lesznek:

 • biztonságos bejárás operátor. Az adattagok null-biztos lekérdezését lehetővé tevő operátor a VB.NET-be is bekerül majd. Dim name = If(customer?.name, "blank")
 • NameOf operátor. A szimbólum neveit sztringliterálissá konvertáló operátor szintén a C# 6.0-ból átvett ötlet. If name Is Nothing Then Throw New ArgumentNullException(NameOf(name))
 • sztring-interpoláció. A harmadik fejlesztés is ismerős: a sztringek formázását egyszerűsíti. Dim url = String.Format("http://{0}/{1}?query={2}",host,path,query)
  Dim url = $"http://{host}/{path}?query={query}"
 • többsoros sztringek. Eddig csak "manuális" hozzáfűzéssel vagy "<![CDATA"-val lehetett egy sztringliterálisba sortörést kódolni. Mostantól ez egyszerűbben is megy: Dim multiline = "[configuration]
  name=Fred
  age=40"
 • egyszerűbb csak olvasható auto-property-k. Ez hasonló az automatikus property-inicializációhoz (amit eddig is tudott már a VB), de kizárólag csak olvasható adattagok esetében működik: Public ReadOnly Property Name As String = "blank"
 • több sorba tört kommentek nyelvi szerkezeteken belül is. Eddig egy nyelvi szerkezet elemei között nem lehetett kommenteket elhelyezni, mert azt hibának tekintette a fordító. Mostantól ez nem probléma: Dim addresses = From i In invites ' go through the list
  Let address = Lookup(i) ' look up name
  Select i, address
 • TypeOf IsNot operátor. A típusmegfelelőség után végre a meg nem felelőséget is egyetlen operátorral meg lehet majd állapítani: If TypeOf x IsNot Customer Then ...
 • európai dátumliterálisok. Végre nem feltétlenül kell az amerikai/angol formátumot alkalmazni a dátumliterálisok esetében: Dim d = #2014-04-03#
 • részleges modul- és intefészdefiníciók. Az osztályok után a modulok és interfészek definíciós blokkjait is ki lehet majd akár több részben is fejteni: Partial Module M1
  Partial Interface I1

Néhány további tervezett újítás leírását itt lehet megtalálni. Ezek egy része már elérhető a VS2015 ősszel kiadott előzetesében, míg mások csak a későbbiekben fognak majd megjelenni a VB.NET fordítóban.