A Google egy a napokban, Párizsban megrendezett fejlesztői konferencián bejelentette, hogy egy a JavaScript alapjain nyugvó, de azt számos ponton továbbfejlesztő nyelv kidolgozásába kezdett. Az AtScript (korábbi nevén "+A") gyakorlatilag ugyanazokkal az elemekkel: típusannotációkkal és a kód strukturálását elősegítő elemekkel fogja bővíteni a webes alapnyelvet, amivel a Microsoft TypeScipt-je is - a Google mégis úgy érezte, hogy ezt neki egy külön projektben kell megvalósítania.

Az egyetlen lényeges újdonságnak az tűnik, hogy az AtScript a paraméterekre és mezőkre vonatkozó annotációk lekérdezését futásidőben is lehetővé teszi, ami a TypeScript-ben - legalábbis jelenleg még - nem lehetséges. Ezen kívül a nyelv az EcmaScript 5 helyett az EcmaScript 6-os verziójára épít, ami azonban még nincs véglegesítve, hanem jelenleg is kidolgozás alatt áll.

Az AtScript, a TypeScript és az EcmaScript verziók egymáshoz képesti viszonya, a Google szerintAz AtScript, a TypeScript és az EcmaScript verziók egymáshoz képesti viszonya, a Google szerint

Az AtScript fejlesztését egyébként Miško Hevery, az AngularJS fejlesztésének egyik vezetője irányítja, aki bejelentette azt is, hogy a szóban forgó keretrendszer következő, 2.0-s verziószámú kiadása is már AtScript-alapokon kerül majd megírásra. Ugyanakkor az AtScript fordítóval lehetséges lesz a kód egy EcmaScript 5-kompatibilis változatának előállítása is, ami a jelenlegi böngészőkben, illetve JavaScript-futtatókörnyezetekben is problémamentesen tud majd futni.