Az amerikai Cornell Egyetem munkatársai egy olyan új programozási nyelv kidolgozásán munkálkodnak, amelyben szerintük a programozók képesek lehetnek majd tökéletesen biztonságos programok írására. A Fabric nevű platform a Java egy módosított változatát képezi, amelyet azonban olyan bővítésekkel láttak el fejlesztői, amelyek már nyelvi szinten gondoskodnak a rendszerben definiált biztonsági szabályok betartásáról.

Az új nyelvben minden egyes elem - eljárás, változó és egyéb struktúra - egy olyan objektumot képez, amelyhez egy speciális jogosultsági lista is kapcsolódik. Ez utóbbi pontosan meghatározza azt, hogy az adott elemhez mely másik objektumok férhetnek hozzá, és azon milyen műveleteket végezhetnek el, ezáltal biztosítva már a nyelv szintjén is a biztonsági szabályok betartását és kikényszerítését. Ezen kívül egyes az eljárásokon belüli blokkok is saját maguk definiálhatják, hogy kik és milyen körülmények között kerülhet rájuk a vezérlés.

A rendszer biztonságát növeli, hogy a szabályok betartását nem csak a fordító ellenőrzi, de futásidőben maga a rendszer is. Ez alkalmassá teszi a Fabric bevetését olyan eloszott ill. több különböző szállító által összeállított környezetekben is, ahol a rendszer nem feltétlenül minden eleme tekinthető megbízhatónak. Ez utóbbiakban ugyais az esetleges renitensen viselkedő - azaz a rendszer biztonsági szabályait áthágni próbáló - kódot a többi program azonnal kiszúrja, és blokkolhatja működését és hozzáférést szolgáltatásaikhoz.

A Fabric platform koncepciójáról részletesen itt lehet olvasni, míg maga a rendszer fejlesztői változata innen tölthető le.